Debatt: Du kan göra skillnad i Karlstad – stoppa mäns våld innan det händer!

Debatt
PUBLICERAD:
Vad kan du göra för att stoppa pågående våld? Gal som en tupp! Vad som helst som skapar en distraktion.
Foto: Chris O'Meara
Vi vet att mäns våld går att stoppa innan det händer – men vi behöver arbeta tillsammans: du, jag och alla andra. För om vi alla vågar göra något åt våldet, då kommer vi göra skillnad, skriver företrädarna för MÄN Karlstad/Värmland och Shahab Ahmadian, förbundsordförande på organisationen MÄN.

Den 25 november är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Under 2020 anmäldes 23 422 män i Sverige för misshandel mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Det motsvarar 212 personer i Karlstad.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. Våldet skapar inte bara lidande utan är även samhällsekonomiskt kostsamt. Kostnaden för könsrelaterat våld mot kvinnor beräknades till 6,6 miljarder (!) euro bara under 2019. Detta enligt beräkningar från European Institute for Gender Equality.

Kvinnojourerna kämpar året runt för att lindra effekterna av mäns våld mot kvinnor. Deras verksamhet räddar liv – men det räcker inte. Vi behöver göra mer. Vi måste förebygga våldet redan innan det sker. Det krävs ett brett, strukturerat arbete mot våld i kommuner och regioner. Men även du som privatperson kan bidra.

Vi ber dig inte att slänga dig in mitt i ett slagsmål för att få slut på det. Våld är så mycket mer än bara slag och sparkar. Det kan vara allt ifrån taskiga kommentarer till sexuella trakasserier och psykisk misshandel. Genom att stoppa lindrigt våld, förebygger vi det grövre. Och du kan vara en av dem som vågar säga ifrån.

Vi har nog alla varit med om situationer när något inte känns helt bra i magen. Vi kanske inte vet exakt vad det är, men något känns fel. Och det är den känslan vi behöver ta fasta på. Det är bättre att reagera en gång för mycket!

Och vi vill särskilt uppmana män att agera mot våld. När fler män visar omsorg och hittar nya sätt att vara man på, kan också kopplingen mellan manlighet och våld brytas.

Här nedan ger vi praktiska tips på hur just du kan ingripa mot våld. Alla kan göra något. Man kan göra något före, under tiden eller efter att någon har utövat våld.

Innan någon utövar våld:

• Lär dig mer om våld. Om du har bättre koll på olika typer av våld, då känner du igen våldet när du ser det.

• Bestäm dig för att vara en sådan som ingriper. Om du har bestämt dig på förhand, då är det lättare att faktiskt göra något när du väl hamnar i en situation där någon utövar våld mot någon annan.

• Berätta att du är orolig. Om du är orolig för att någon ska utöva våld mot någon annan, prata med personen. Har du till exempel en kompis som är kontrollerande mot sin partner? Våga fråga vad det handlar om.

Under tiden någon utövar våld:

• Gal som en tupp. Om du hamnar i en situation där någon utövar våld, kan du skapa en distraktion för att kanske få personen att sluta. Fråga vad klockan är, börja sjunga högljutt, dansa. Gal som en tupp!

• Agera tillsammans. Ta hjälp av människor runt omkring. Fråga hur de uppfattar situationen. Gör något tillsammans.

• Säg ifrån.

Efter att något utövat våld:

• Erbjud ditt stöd till den utsatta. Berätta att du såg eller hörde talas om vad som hände, och att det inte var okej. Lyssna. Hjälp personen om hen vill göra en polisanmälan eller behöver professionellt stöd.

• Prata med den som utövat våld. Visa att det inte var okej, det som personen utsatte den andra för. Uppmuntra den som utövat våld att ta ansvar och söka stöd för att sluta använda våld.

Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet. Tillsammans kan vi se till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Kaj Johansson, Per Renström, Bengt Finnmark, Lars Näsström

MÄN Karlstad/Värmland

Shahab Ahmadian, förbundsordförande organisationen MÄN

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.