Insändare: Donutekonomi för klimatet

Insändare
PUBLICERAD:
Begreppet ”donutekonomi” myntades av den brittiska nationalekonomen Kate Raworth.
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Det finns en ny ekonomiskt term som det är nödvändigt att vi tar till oss och förstår.

Den nuvarande föråldrade ekonomiska terminologin/teorin ligger som en dimma över vårt tänkande och är inte längre relevant i antropocen. Termen har vuxit fram under Kate Raworth undersökning av traditionell ekonomivetenskap. Termen har sin grund i att alla skall få sina grundläggande behov tillfredsställda. Mat, rent vatten, boende, utbildning och tillgång till infrastruktur. Det finns en övre gräns för hur mycket vi kan utnyttja av planetens resurser, de planetära gränserna. Där överskrider vi nu fyra. Detta mellanrum av fattigdom och begär ger oss ett utrymme som är möjligt för människan att överleva under. Holocen kallas vår nuvarande tidsålder som varit gynnsam för teknologisk- och civilisationsutveckling har varat i 10 000 år. Enligt vetenskapen kan denna för människan gynnsamma period vara ytterligare 500 000 år.

Termen heter “Donout” med det inre hålet som skall undvikas, fattigdom och den yttre oändliga möjligheten att i antropocen bryta och skövla planeten på råvaror, industriell matvaruproduktion och monokulturer som hotar den biologiska mångfalden. Däremellan finns ett utrymme för människan att leva som är hållbart för planeten.

För att hitta denna plats för människan krävs en omställning av samhället. Politiken i Sverige och resten av världen har inte tagit sig an denna uppgift, utan ägnar sig åt klimatmål – "grön elektrifierad tillväxt" – i framtiden enligt modell “business as usual”. Det leder oss in i ett monstersamhälle där välbefinnande och befrielse inte är möjligt då de grundläggande behoven tar all vår energi eftersom förutsättningarna försämrats. Uteblivna ekotjänster, oförutsägbart extremväder, ökad global uppvärmning, krig, pandemier och annat oförutsägbart som människan och planeten aldrig tidigare upplevt. Dessa förhållanden har vi inte erfarenhet av och kan därför inte studera.

Själv tar jag mig nu an följande begrepp: ”donout”, ”degrowt” och ”nonprofit”. Från början var min universitetsutbildning inriktad på nationalekonomi och företagsekonomi, vilket jag nu återupptar, efter att då bytt bana efter sociologikursen och blev beteendevetare.

Kim, den änglalika bråkstaken

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.