Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Följ djurskyddslagen och stäng ner djurfabrikerna

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Vi kan klara oss utan att äta kött och dricka mjölk, menar debattörerna och uppmanar därför landets politiker att stänga djurfabrikerna.
Vi kan klara oss utan att äta kött och dricka mjölk, menar debattörerna och uppmanar därför landets politiker att stänga djurfabrikerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I djurskyddslagen (2018:1192) 2 kap. 1 § kan vi läsa att “Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” Finns det något lidande inom svensk djurindustri, och om så är fallet, är det nödvändigt?

Att djur kan lida råder det inget tvivel om. Lotta Berg, professor i husdjurens hälsa och miljö på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) skriver följande om koldioxidbedövning av grisar: “Koldioxid sticker och svider i halsen och djuren kippar efter luft.”

Om de två andra alternativen, bultpistol och elbedövning skriver hon: “Vad gäller bultpistol och elbedövning så kräver dessa metoder vanligen att djuren hanteras ett och ett, och alltså måste separeras bort från sina artfränder i grisgruppen före bedövning, vilket är ett påtagligt stressmoment för dessa flockdjur. [...] Om grisen rycker till och ändrar läge, eller om bultpistolen eller tången placeras fel, finns risk att bedövningen inte blir fullständig och måste göras om, vilket innebär obehag eller smärta för djuret.”

Dessa slaktmetoder används även för andra djur, och lidandet är detsamma där.

Innan slakten hålls grisar nästan uteslutande inomhus på betonggolv. De lever tätt och stimulansfattigt. De får inte utlopp för sina naturliga behov att böka i marken och leta mat.

Även andra arter inom djurindustrin utsätts för lidande. Kycklingar i den svenska djurindustrin växer så snabbt att deras organ och leder inte hänger med. Många får svårt att gå och dör på golvet innan de hunnit nå slaktvikt. Ko och kalv separeras kort efter födsel, vilket orsakar lidande för båda.

Djurskyddslagen ska skydda djur från onödigt lidande, men är lidandet nödvändigt är det alltså lagligt. Är då lidandet som beskrivs ovan nödvändigt?

Sveriges expertmyndighet för kost och hälsa är Livsmedelsverket. De har slagit fast att det inte finns något behov för människor att äta animalier. Vi kan alltså klara oss utmärkt på en växtbaserad kost.

Andra anledningar till att äta animalier kan vara att bevara öppna landskap eller för att få gödsel till växtjordbruk. Att vilja bevara öppna landskap kan knappast rättfärdiga att utsätta djur för lidande.

Dessutom, är man endast intresserad av öppna landskap finns det inget behov av att separera ko från avkomma eller att slakta dem. Vidare går det utmärkt att gröngödsla, rotera växter man odlar, använda konstgödsel samt att behandla mänskligt avfall så att det blir tjänligt som gödsel.

Det lidande vi utsätter djuren för är således onödigt. Vi kan klara oss utan att äta kött och dricka mjölk. Vi kan finna alternativ till gödsel. Därför uppmanar vi Sveriges politiker att följa djurskyddslagen och stänga ner djurfabrikerna som orsakar så mycket lidande helt i onödan.

Styrelsen för Save Movement Sverige:

Anette Ingelsson

Kerstin Modéen

Martin Ahlquist

Emil Olsson

Martin Smedjeback

Artikeltaggar

DebattDjurKostKöttLivsmedelsverket