Debatt: Bättre förutsättningar för mer vänsterpolitik i Karlstad än på länge

Debatt
PUBLICERAD:
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Karlstad: Karl Sandström, Parvane Assadbegli, Siri Hasting, Nora Gavelin och Björn Molin. Fattas på bilden gör Noelia Perez Joahnsson.
Foto: Per Strömgren/Vänsterpartiet
Vänsterpartiet kommer att stå utanför de etablerade politiska konstellationerna i Karlstad och agera som ett oberoende oppositionsparti, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Karlstad.

Nu när det står klart hur den politiska styrningen och oppositionen i Karlstad kommun ser ut efter valet, kan vi konstatera att förutsättningarna för mer vänsterpolitik är bättre än på länge. S, MP och C har bildat en styrande koalition och den samlade oppositionen består av M, KD, L, SD och KPL enligt Moderaternas kommunalråd.

Vi i Vänsterpartiet kommer att stå utanför dessa konstellationer och agera som ett oberoende och rött oppositionsparti. Vår grundläggande värdering om allas lika värde är inte förhandlingsbar och Vänsterpartiet kommer därför aldrig att samverka med Sverigedemokraterna, ett parti som aktivt gör skillnad mellan människor. Vi lovar att alltid göra vårt yttersta för att ge Sverigedemokraterna så lite inflytande över politiken som möjligt och ställer oss därför utanför den samlade oppositionen.

När kommunfullmäktiges första sammanträde för den här mandatperioden hölls den 22 oktober, påstod ledamöter från Sverigedemokraterna att Vänsterpartiet ingår i styret med S, MP och C och att det kommer att vara deras syn på det parlamentariska läget oavsett vad som händer, så är det inte fallet.

Sverigedemokraterna har som bekant för vana att envist hålla fast vid en egen världsbild i ett antal centrala frågor oavsett hur den objektiva verkligheten ser ut. Exempelvis har partiet centralt grävt i den höstack av forskningsrapporter som gäller klimatet och hittat nålen som säger att hotet om en kollaps bara är en skröna.

Världen vi andra lever i, där slår den samlade vetenskapen fast att klimatkrisen är ett faktum och vår planet är hotad av mänsklighetens skadliga inverkan på den. Så lika tydligt som klimatkrisen är en reell verklighet, är Vänsterpartiet ett oppositionsparti i Karlstads kommun.

Vänsterpartiet kommer att agera som ett enskilt oppositionsparti under den här mandatperioden.

Vi kommer att föra dialog med Socialdemokraterna i enskilda frågor om nödvändiga reformer och har stor tilltro till ett fruktbart samarbete under dessa fyra år. Vänsterpartiet är alltid beredda på att föra dialog och konstruktiva samtal om det kan leda till en grönare och mer rättvis politik för kommunens medborgare.

Vi har fått mandatet av våra väljare att driva frågor som syftar till att värna kommunens anställda, jämställdhet och jämlikhet på alla områden och att det tas en övergripande miljöhänsyn i alla beslut. Detta mandat tänker vi hedra i vår roll som ett oberoende oppositionsparti och vi kommer att aktivt vara den röda rösten i rummet. Vi ska driva en politik som gynnar de medborgare som har störst behov.

Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige:

Parvane Assadbegli, Björn Molin, Nora Gavelin, Siri Hasting, Karl Sandström och Noelia Perez Joahnsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.