Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Vuxenmobbning i Karlstads kommunfullmäktige!

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och måste värna demokratin.
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och måste värna demokratin. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den politiska verksamheten i kommunen är ingen lekstuga, utan en viktig och ansvarsfull verksamhet, som innebär att allas åsikter måste respekteras, skriver Willy Wahl och Torsten Jarnstam, Karlstad, som menar att detta i dag inte avspeglas i kommunpolitiken.

Hur är det fatt med den demokratiska ordningen i kommunfullmäktige i Karlstad? Det kan man undra när man läser vad en ledamot i kommunfullmäktiges fick motta under fullmäktigemötet den 20 oktober 2022.

Att under pågående anförande bli bemött av både ljudliga och kroppsyttringar, om vad de tycker om att personen som står i talarstolen och framför sina demokratiska synpunkter. Det är enligt god svensk sed helt förkastligt, att några förtroendevalda - vuxna personer beter sig på ett sådant sätt. Vi bör kalla det vuxenmobbning!

Enligt arbetsordningen för fullmäktige i Karlstad kommun, står det under §27 att: ”Ledamöterna ska uppträda på ett sådant sätt att man visar respekt för varandras åsikter samt undvika personangrepp. Ordförande ansvarar tillsammans med vice ordförandena för att mötet hålls under ordnade former och med respekt för demokratin. Demonstrationer och/eller andra opinionsyttringar får inte förekomma under kommunfullmäktiges sammanträden. Ordföranden kan avvisa ledamot, ersättare eller åhörare som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordförande upplösa sammanträdet.

Under §42 Utbildning står det att läsa: ”Efter varje allmänt val, i början av varje ny mandatperiod, anordnas och erbjuds introduktionsutbildning för förtroendevalda.”

Det verkar som om det inte har varit någon utbildning inför den här nya mandatperioden varken för de gamla ledamöterna och de nya, troligen är det en paragraf som man har glömt bort.

Det som är fullständigt obegripligt, är att mötesordföranden inte ingrepp och stoppade mobbingen av den som stod i talarstolen. I arbetsordningen står det klart och tydligt att ordföranden ansvarar tillsammans med vice ordföranden, att mötet hålls under ordnade former och med respekt för demokratin.

Varför är tiden så viktig i ”demokratiska” sammanhang i talarstolen?

Man kan även fundera på varför man har infört att talartiden skall vara 5 minuter på ett anförande och talartiden startar när man sitter på sin plats och får ordet, då är det meningen att man skall gå upp i en fart som skulle göra Usain Bolt avundsjuk.

Vad är meningen med en sådan ordning, om nu tiden är så viktig som man skall hålla i sitt anförande, utan det måste gälla från när talaren börjar framföra sina demokratiska synpunkter.

Denna vuxenmobbning, som pågår hos de kommunala förtroendevaldas vardag - måste omgående upphöra!

Om demokratin är så viktig enligt de flesta nuvarande så kallade förtroendevalda och viljan bland många, att fler unga och även andra oavsett ålder bör aktiveras och i framtiden kanske vilja ha ett förtroendeuppdrag. Då är det inte bara ett kanske, utan ett måste att presidiet i fullmäktige samt även ledningen i nämnder och styrelser verkligen ser till att utbilda alla förtroendevalda, hur man uppför sig mot varandra i de politiska sammanhangen.

Att unga och nya ledamöter inte skräms bort av den vuxenmobbning som förekommer i kommunfullmäktige, borde vara en självklarhet.

Den politiska verksamheten i kommunen är ingen lekstuga, utan en viktig och ansvarsfull verksamhet, som innebär att allas åsikter måste respekteras. Trots att man kanske inte håller med ledamoten i talarstolen, men det är en helt annan sak, som bedöms och avgörs efter omröstning i demokratisk ordning.

LÄNGE LEVE DEMOKRATIN I ORDNINGENS TECKEN!

Willy Wahl

Torsten Jarnstam

Artikeltaggar

DebattDemokratiKarlstads kommunKommunfullmäktigeKommunpolitik