Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Förbjud köttreklam!

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Djurhållningen är den näst största utsläpparen av växthusgaser. Därför borde kommunerna i Värmland och Region Värmland agera och förbjuda reklam för animalier i kollektivtrafiken och på kommunala reklamskyltar.
Djurhållningen är den näst största utsläpparen av växthusgaser. Därför borde kommunerna i Värmland och Region Värmland agera och förbjuda reklam för animalier i kollektivtrafiken och på kommunala reklamskyltar. Foto: Charlie Neibergall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Staden Haarlem i Nederländerna, med 160 000 invånare, förbjuder köttreklam på offentliga platser från och med första januari 2024. Kommunerna i Värmland och Region Värmland bör följa detta goda exempel för klimatets, den biologiska mångfaldens och den globala livsmedelsförsörjningens skull, skriver företrädare för Svensk mat- och miljöinformation.

FN framhåller djurhållningen som en av huvudorsakerna till många av våra allvarligaste miljöproblem. Djurhållningen har speciellt stor negativ inverkan på klimatet och världens biologiska mångfald. Djurhållningen leder också bland annat till markförstörelse, vattenbrist, vattenföroreningar och skövling av regnskog. Grundproblemet är att djurhållning kräver väldigt mycket foder och därmed väldigt mycket mark, vatten och andra resurser.

Djurhållningen är den näst största utsläpparen av växthusgaser efter användningen av fossil energi. Nötkött och mejeriprodukter är livsmedelssektorns stora klimatbovar. Vid nötdjurens matsmältning bildas stora mängder av den kraftiga växthusgasen metan. Gödslet från nötdjuren avger också stora mängder metan och även lustgas, som är en extremt kraftig växthusgas.

Vid odling av foder till djuren används kvävegödsling och intensiva odlingsmetoder, eftersom uppfödning av nötdjur kräver enorma mängder foder. Denna typ av odling ger upphov till stora mängder lustgas.

När regnskog och andra naturliga ekosystem skövlas för att bli foderodlingar och betesmarker, frigörs stora mängder koldioxid och planetens möjligheter att bilda kol försämras kraftigt.

Idag hålls globalt nästan 80 miljarder landlevande djur inom industriell uppfödning. Och antalet ökar hela tiden på grund av ökande efterfrågan på kött, vilket leder till fortsatt skövling av naturliga ekosystem. Detta trots att många ekosystem redan kollapsat eller ligger på gränsen till kollaps på grund av skövling för foderodling och betesmarker. De vilda djuren förlorar sina naturliga habitat och trängs undan.

Enligt WWF utgörs nu 60 procent av planetens däggdjursbiomassa av tamboskap. Vi människor utgör själva 36 procent av massan. Vilda däggdjur som exempelvis harar, älgar, rådjur, valar och elefanter utgör bara 4 procent av biomassan. Hela planetens överlevnad är hotad.

Världen plågas nu av höga livsmedelspriser, bland annat till följd av kriget i Ukraina. För många människor som tidigare levde på gränsen till att ha råd med mat för dagen har detta lett till kronisk hunger. Situationen är akut. Om världens jordbruksmark används för att producera vegetabiliska livsmedel till människor, istället för huvudsakligen foder till djur, skulle maten och vattnet räcka till alla.

Vi skulle även frigöra yta för att kunna återställa viktiga naturliga ekosystem och använda mer försiktiga jordbruksmetoder, som försäkrar världens långsiktiga matförsörjning.

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och höga livsmedelspriser utgör tre mycket allvarliga och akuta globala problem. Att radikalt minska köttkonsumtionen är en nödvändig förutsättning för att kunna lösa dessa problem. Då situationen är akut måste vi vidta åtgärder för detta på alla nivåer och offentligheten måste gå före och driva utvecklingen.

Kommunerna i Värmland och Region Värmland kan bli globala inspiratörer genom att följa Haarlems exempel och förbjuda reklam för animalier i kollektivtrafiken och på kommunala reklamskyltar.

Anne Casparsson

Jonas Norberg

Per-Anders Jande

Svensk mat- och miljöinformation

Artikeltaggar

DebattDjurhållningKöttReklamVärmlands län