Insändare: Solpaneler på SÄG

Insändare
PUBLICERAD:
Solpaneler borde ha monterats under tiden man lät bygga om Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, anser insändarskribenten.
Foto: HP Skoglund
Miljötankar hos de styrande i Karlstad saknar handling!?

Har åtskilliga gånger hört politiker och tjänstepersoner i kommunen tala om hur viktigt det är att arbeta för en god miljö. Bland annat har det sagts att solceller är viktiga och borde finnas på alla kommunens byggnader. Minsann!

Om det är något annat än tomt prat så undrar man varför inte Sundsta-Älvkullegymnasiet nu har solceller på sina tak. Skolan är ju nybyggd och har tak som passar utmärkt för solpaneler, både vad beträffar yta som lutning. Dessutom konsumerar skolan stora mängder el varje dygn året runt, vilket man väl visste före byggstart? Paneler på plats skulle nog göra skolan självförsörjande vad gäller elbehov. Men nu saknas dessvärre denna tillgång.

Fanns inte solpaneler med i planeringen? När skolan byggdes fanns ju byggställningar på plats och ingen undervisning pågick i den del/hus som var under byggnad. Skanska hade naturligtvis lätt kunnat montera panelerna och dragit all tillhörande elledning utan att undervisningen hade störts. Dessutom hade allt blivit billigare.

Nu blir det ju svårare och dyrare och mer tidskrävande. Kanske blir en eventuell montering hänvisad till sommar- och vinterloven för att inte skolarbetet skall störas för mycket.

Må tanke och ord nu bli handling!

Rune Wallquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.