Debatt: SD:s falska påståenden leder inte till ett bättre Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
SD sprider falska påståenden, menar debattören.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Vilket syfte har Sverigedemokraterna med påståendet om skenande brottslighet? Min tro är att partiet vill skapa en känsla av rädsla och otrygghet bland invånarna, skriver debattören Hasse Zimmerman, Karlstad

I brevlådan hittar jag en valbroschyr från Sverigedemokraterna till oss invånare i Karlstad. Där framhåller företrädarna att Sverigedemokraterna är garanten för ”ett Karlstad fritt från skjutningar, bilbränder och upplopp”. Mig veterligt är detta företeelser som är sällsynta i Karlstad. Karlstads ledning har till och med uppmärksammats för sitt förebyggande arbete.

Därefter kommer en överdrift som fullständigt är tagen ur luften.

”Vi stoppar den utveckling som vi ser idag med skenande brottslighet”.

Det är ju totalt osant och påhittat att vi har en skenande brottslighet.

Påståendet stämmer allraminst för Karlstad och inte för landet som helhet.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik 2010 till 2021 så har antalet anmälda brott i Karlstads kommun per år minskat från 9607 till 9373. I en jämförelse som BRÅ låtit göra bland de 25 största städerna i Sverige gällande anmälda brott bland 100 000 invånare placerar sig Karlstad som nummer sju från botten.

Absolut inget stärker påståendet om ”skenande brottslighet”!

Under första halvåret 2022 anmäldes totalt 685 624 i Sverige vilket var 6 % färre än motsvarande period 2021.

Vilket syfte har Sverigedemokraterna med påståendet om skenande brottslighet? Min tro är att partiet vill skapa en känsla av rädsla och otrygghet bland invånarna. Misskreditera politiker och myndigheter som via goda insatser skapat en faktisk situation där brottsligheten är låg relativt sett.

Jag tror dessutom inte att det är en tillfällighet att i stycket direkt under påståendet om ”skenande brottslighet” så beskriver Sverigedemokraterna sitt motstånd mot det beslutade moskébygget. Att peka ut en specifik grupp som orsak till allt ont är en känd strategi hos SD.

Trovärdighet och tillit förtjänar man genom ärlighet och respekt för faktiska förhållanden. Falska påståenden gynnar inte samarbetet för ett ännu bättre Karlstad.

Hasse Zimmerman

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.