Hoppa till huvudinnehållet

"Vi har ett ansvar för hur vi uppträder på sociala medier, som alla andra”

Publicerad:
Såväl Hagfors som det politiska landskapet har förändrats sedan Oberoende realister vann valet för fyra år sedan. Är förändringen till det bättre eller sämre? Det beror förstås på vem man frågar, Jans Fischer (OR) har hur som helst sin åsikt klar.
Såväl Hagfors som det politiska landskapet har förändrats sedan Oberoende realister vann valet för fyra år sedan. Är förändringen till det bättre eller sämre? Det beror förstås på vem man frågar, Jans Fischer (OR) har hur som helst sin åsikt klar. Foto: Peter Bäcker

Stora satsningar, trendbrott i avfolkningstrenden och en ökad medborgardelaktighet – men också anklagelser om härskartekniker och förtäckta hot om tystnad.

Oberoende realisters fyra år vid makten berör, och det har varit på både gott och ont.

Fyra år har gått, en olympisk cykel. Skrällen den sena valnatten i september 2018 gav eko i hela Sverige och för att använda ett av Jens Fischers (OR) favorituttryck så lär det vara just ”många” som följer kommunvalet i Hagfors med ett extra öga även i år.

Det är nämligen till dessa ”många” som den tidigare polischefen återvänder till gång på gång som dels belägg för hur mycket den förändring Oberoende realister fått till i kommunen betytt de senaste åren.

Dels räcker det med att se sig om. Det byggs och renoveras på flera håll, mer är på gång och det hela görs i kommunens samtliga delar.

– Jag tycker att den här kommunen är och har varit helt fantastisk. Men samtidigt behövdes en förändring i kommunen och att nya människor med ny energi och nya ögon fick komma in och se saker på ett helt annat sätt mot tidigare. Det är många som säger och vittnar om en framtidstro som man inte känt på väldigt lång tid.

Just samarbetet över partigränserna är en faktor som Jens Fischer lyfter lite extra, och här när det kommer till försöken att få till en anstalt i Hagfors har samarbete skett även över kommungränsen.
Just samarbetet över partigränserna är en faktor som Jens Fischer lyfter lite extra, och här när det kommer till försöken att få till en anstalt i Hagfors har samarbete skett även över kommungränsen. Foto: Peter Bäcker

Han drar en parallell till hur det varit tidigare, långt före OR:s tid och under en period där Socialdemokraterna styrt kommunen med egen majoritet under i stort sett alla år.

– Backar vi bara tio år så är det ju enorma investeringar och satsningar som görs nu och kommer göras, säger Jens Fischer.

– Men det är även så att man kan inte erbjuda exakt samma service och samhällsfunktioner på alla platser i kommunen men man kan förvänta sig modern led-belysning, bra vägar, sophämtning och snöröjning med mera även på platser som Gustavsfors eller Skymnäs. Och bara det att vi tänder upp lampor som inte har lyst förut på vissa platser runtom i kommunen vittnar om att det finns en tro på kommunen igen.

Ni har också fått ett gott stöd från staten under de här åren. Stellan Andersson (C) konstaterade exempelvis härom dagen att det varit en gynnsam mandatperiod för er. Vad tänker du kring det?

– Även om det har tillförts mycket pengar så har vi visat tydligt också hur vi har jobbat med verksamheterna för att få kontroll över kostnaderna. Backar vi bandet så ser vi också vilka överskott man gjorde tidigare år, men då användes pengarna till att beta av på den stora skuld man fick efter ombyggnaden och tillbyggnaden av ÄBC. Skillnaden som vi gör nu är att vi investerar oerhört mycket, parallellt att vi jobbar med verksamheterna, säger han och lyfter den genomlysning av hemtjänsten som i slutändan landade i både ökade ramar och andra arbetssätt.

Det var en del kontroverser kopplade till dåvarande kommunchef Jan Lilja, och i oktober för två år sedan meddelade Jens Fischer och Oberoende realister att hans avtal sagts upp med omedelbar verkan. Det blev sedan den dåvarande personalchefen Richard Bjöörn som fick den vakanta tjänsten.
Det var en del kontroverser kopplade till dåvarande kommunchef Jan Lilja, och i oktober för två år sedan meddelade Jens Fischer och Oberoende realister att hans avtal sagts upp med omedelbar verkan. Det blev sedan den dåvarande personalchefen Richard Bjöörn som fick den vakanta tjänsten. Foto: Helena Karlsson

Han återkommer till det. Vikten av att få till en förändring av det politiska styret i kommunen efter så många år med samma parti vid ratten. Jens Fischer lyfter just hur han anser att den kommunala förvaltningen har en tydligare politisk styrning nu, och hur den blir än viktigare i osäkra tider för att staka ut den riktning kommunen ska färdas i.

Särskilt med tanke på att det fortsatt finns ett flertal stora satsningar i den så kallade ”pajpen”, eller planerna om du så vill.

Ni pratar själva i era kampanjer om hur ”positivt” det har blivit i Hagfors efter ert intåg. Vad menar ni med det?

– Vi pratar med mycket människor och det finns de som sympatiserar och inte sympatiserar med OR men som ändå tycker att det är kul att det händer saker och ting i kommunen. Många säger att de känner sig delaktiga på ett helt annat sätt idag mot när vi kom in i politiken, säger han och syftar bland annat på de hyllade veckobreven där Jens Fischer på ett lättförståeligt sätt informerar om vad som är på gång.

– Sedan har vi ju en positiv inflyttning i kommunen, säger han och lyfter hur det per den 23 augusti var 39 fler elever i den kommunala grundskolan jämfört med prognoserna.

– Det är helt fantastiskt och vi ser att det framför allt är i Råda och Ekshärad som barnfamiljer från Holland och Tyskland väljer att bosätta sig. Det är jätteviktigt för vi behöver mer arbetskraft, vi behöver alla som flyttar hit och här har utvecklingsenheten i uppdrag att ha en dialog med dem för att se vilka kompetenser de har och för att se om det går att få dem i jobb eller utbildning.

Det har varit en del kontroverser även i partiet. Hagfors energis ordförande Stellan Lundqvist hoppade av sitt uppdrag efter alla turer kring det kommunala bolagets vd-härva under våren 2019 och två partiordföranden har lämnat OR under uppmärksammade former, den senaste Peter Åkerström som också var den som grundade partiet.
Det har varit en del kontroverser även i partiet. Hagfors energis ordförande Stellan Lundqvist hoppade av sitt uppdrag efter alla turer kring det kommunala bolagets vd-härva under våren 2019 och två partiordföranden har lämnat OR under uppmärksammade former, den senaste Peter Åkerström som också var den som grundade partiet. Foto: Håkan Strandman

Sociala medier har som bekant varit en vital del i OR:s framgång. Men både partimedlemmars och företrädares sätt att uttrycka sig har kritiserats – i omgångar.

Mycket av det är väldokumenterat och något VF har rapporterat om flera gånger under de här åren, och det finns dessutom uppgifter om upplevda förtäckta hot om tystnad, om förtroendevalda som både tvekar och tänker till både en och två gånger innan man vill yttra sig, samt att fackförbundet Kommunal, som företräder en stor del av kommunens anställda, har svårt att få sina medlemmar att engagera sig på förtroendeposter.

Just på grund av rädslan att bli uthängd och påhoppad av OR och dess anhängare.

Vad tänker du kring att det har blivit så här?

– Visst, vi har ett ansvar för hur vi uppträder på sociala medier, som alla andra. Nu tror inte jag att det enbart handlar om OR att få medlemmar att engagera sig. Det här är ett problem i hela Sverige men självklart har vi ett ansvar hur vi uppträder på bland annat sociala medier. Men jag tror också att det beror på vilka glasögon man har på sig och det räcker bara med att titta på hur olika företrädare inom både fackförbund och andra politiska partier uppträder och hur de uttrycker sig, säger Jens Fischer.

– Men oavsett det så måste vi ständigt tänka på hur vi uppträder och det gäller även ytterst mig i min roll. Vi har alla olika delar vi kan förbättra och även jag kan göra misstag även om det såklart blir än mer ljus på det än om det är någon annan som säger något.

Han poängterar:

– Men sedan finns en tydlig skillnad idag mot när vi kom in i politiken. Idag har vi två nästan lika jämnstora partier och det är klart att det blir en annan debatt då mot tidigare när Socialdemokraterna hade egen majoritet.

Nog har det satsats en hel del i kommunen, åtminstone på byggnader och fastigheter. Här talar Jens Fischer (OR) vid invigningen av den nya F-3-skolan i Råda, vilken nu håller på att byggas ut med den mellanstadiedel som partiet gick till val på.
Nog har det satsats en hel del i kommunen, åtminstone på byggnader och fastigheter. Här talar Jens Fischer (OR) vid invigningen av den nya F-3-skolan i Råda, vilken nu håller på att byggas ut med den mellanstadiedel som partiet gick till val på. Foto: Daniel Olausson

Han lyfter hur OR presenterat ett antal satsningar riktade mot Kommunal och dess medlemmar. En riktad lönehöjning med lite drygt 300-400 kronor (förutom de ordinarie 300-400 kronorna) till det här året, förändringar i minutplaneringen inom särskilda boenden och kringtjänster som tvätt, samt hur man genomlyst hemtjänsten, bland annat.

– Så vi har gjort enormt mycket, men det är lite synd att de inte talar om de här delarna och varför man inte gör det kan man fundera över.

Nej, Kommunal har ju en annan bild av de här satsningarna. De tycker inte att det har märkts så mycket.

– Ja, och det är konstigt men samtidigt vet vet vi vilken koppling de har till Socialdemokraterna, som man även är ute och står tillsammans med. När vi samtidigt vet idag att alla som inte är medlemmar inom kommunal röstar på Socialdemokraterna.

– Vi har även bytt ut alla möbler, precis alla möbler inom säbo och hemtjänsten och så vidare och det har inte hänt på väldigt många år. Även här kan man tycka Kommunal borde ha upplevt det som en positiv satsning för många av sina medlemmar.

Men ni hade ju en bra dialog med Kommunal till att börja med, vad hände?

– Jag vet inte, men politiken har sin roll och kommunal har sin roll. Vi inom politiken har ett helhetsansvar och Kommunal ska jobba för sina medlemmar så vi har även olika uppdrag.

– Självklart lyssnar vi på samtliga fackförbund, men samtidigt har ju vi ett helhetsansvar på ett annat sätt jämfört med om man ser till just Kommunal som ska jobba för sina medlemmars bästa. Vi har helheten och måste tänka till helheten och man har också känt lite om hur mycket Kommunal vill ge tillbaks, hur för de dialog gentemot dem som styr? Vi har varit öppna, och också gått dem till mötes och genomfört mycket riktade till deras medlemmar.

På hösten får två år sedan fick Hagfors kommunens första padelbanor och Jens Fischer (OR) utmanade den Hagforsfostrade FBK-spelaren Victor Ejdsell på en match.
På hösten får två år sedan fick Hagfors kommunens första padelbanor och Jens Fischer (OR) utmanade den Hagforsfostrade FBK-spelaren Victor Ejdsell på en match. Foto: Daniel Olausson

Oberoende realister har styrt i minoritet, det vill säga att de har varit tvungna att få stöd från andra partier för att få igenom sina förslag. Det har partiet också fått i regel, och även om det mesta handlar om OR och Socialdemokraterna i den lokala debatten har småpartierna aldrig spelat så stor roll som under den här mandatperioden.

Den politiska kartan har ritats om i Hagfors, och det har på sätt och vis också tvingat OR till en öppenhet gentemot övriga som man inte har bevittnat tidigare.

– Många har sagt att det förut presenterades en färdig budget på budgetkommittén. Nu har vi bjudit in alla partier ett par veckor för möjligheten att få ställa frågor till både oss och tjänstemännen och för att få en insyn i vårt förslag. Så jag vill nog hävda att kommunen öppnats upp enormt mycket just demokratimässigt under OR:s ledning just för att andra ska kunna vara med och påverka på andra sätt.

Kommunen har jobbat mycket med centrumutveckling under de senaste åren och som en del i det arbetet har man infört presentkortet Hela Hagfors.
Kommunen har jobbat mycket med centrumutveckling under de senaste åren och som en del i det arbetet har man infört presentkortet Hela Hagfors. Foto: Daniel Olausson

Han tar det här årets budgetbeslut som exempel.

– Då fick vi stöd av Vänsterpartiet och SD. Det tycker jag verkligen är något att skriva om – vi fick stöd av Vänsterpartiet och SD! Det tycker jag säger något om hur man kan jobba med sakfrågor i en kommun.

Varför anser du att ni ska få förnyat förtroende?

– För det första så gavs vi chansen för fyra år sedan när man ville få till en förändring, samtidigt som man inte visste vilken förändring man skulle få utifrån vad vi skulle genomföra. Jag tror att när man nu sett hur OR kom in i kommunen och har lyckats skapa den här förändringen så hoppas jag att man ser vad som har gjorts och den förändringsresa som håller på att hända.

Rejäl valskräll 2018

Han tänker tillbaka. På valskrällen som innebar att det bara drygt ett år gamla partiet skrev lokalpolitisk historia och blev hela Sveriges största lokala parti. Och det näst intill övermäktiga arbete som påbörjades när han i januari 2019 flyttade in i kommunalrådskontoret i stadshusets sydvästra hörn.

– Jag visste ju ingenting om hur den kommunala apparaten fungerade, men idag har jag en insyn och kan den här gigantiska verksamheten betydligt bättre. Så kunde man tro på oss för fyra år sedan så hoppas jag att man har förtroende för oss idag. Vi har verkligen bevisat att det går att förändra saker och ting bara man tror på det man gör.

En återblick till valnatten för lite drygt fyra år sedan. Blir det samma scener igen på söndag? Det återstår att se.
En återblick till valnatten för lite drygt fyra år sedan. Blir det samma scener igen på söndag? Det återstår att se. Foto: Daniel Olausson

LÄS MER:

OR siktar på egen majoritet: ”Inget orimligt mål”Ett år vid makten: "Tror inte många trodde vi skulle reda ut det"OR flyttar in med många blickar på sig"Vi slog dem på deras hemmaplan"Oberoende realister vinner i HagforsJens Fischer byter polisen mot politikenNya partiet vill utmana det politiska landskapet

Artikeltaggar

EkshäradGustavsforsHagforsJens FischerKommunalOberoende realisterPolitikSocialdemokraternaStellan AnderssonVal 2022Vänsterpartiet

Så här jobbar VF med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.