Debatt: Hellre en HR-direktör mindre än färre undersköterskor!

Debatt
PUBLICERAD:
Hellre undersköterskor än chefer, menar debattörerna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förutom att tilldelas mer resurser, så måste vården få renodla sitt uppdrag. Återgå till att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga att vårda, skriver Runar Filper och Mats Strandman, Sverigedemokraterna.

Trots regeringens tal om Sveriges restriktiva invandring har det hittills i år beviljats över 100 000 uppehållstillstånd. För hela 2022 är prognosen 173 000. Mer än rekordåret 2016 och nästan två Karlstad i årstakt!

En alltför stor del av dessa personer kommer aldrig i arbete, tre av fyra vuxna invandrare födda utanför västvärlden kan inte försörja sig själva enligt en rapport från Entreprenörskapsforum.

Dessa familjer är ofta stora och med alla de bidrag detta berättigar till är incitamenten att skaffa sig ett jobb låga. I Expressens artikelserie från i höstas (29 augusti) beskrivs hur en ensamstående mamma från Somalia får 32 000 kr per månad efter skatt och att mamman till och med skulle förlora ekonomiskt på att komma i arbete.

Detta systemfel, hög invandring av personer som inte kommer i arbete, som upptar stora resurser från vård, skola och omsorg och som måste försörjas av bidrag är en av de verkliga orsakerna till att Sverige får allt svårare att uppfylla samhällskontraktet. Trots att vi har ett av världens högsta skattetryck. Politiken måste ändras så det lönar sig för nyanlända att utbilda sig och komma i arbete där det råder brist. Annars kommer pengarna inte att räcka till att anställa fler i vården och att betala anständiga löner till vårdpersonal eller hemtjänst.

Politikerna har i årtionden låtit dessa, ofta kvinnodominerade grupper, ta smällen för att få budgetar att gå ihop. Samtidigt som lönen förblir låg läggs det på mer och mer uppgifter på personalen. Det utlovas en mängd saker från chefer och politiker som de på golvet ska erbjuda gamla och sjuka, men utan att tilldelas mer resurser.

Lönen för dessa hjältar som vårdar våra föräldrar, våra barn eller tar hand om oss när vi blir sjuka är långt under lönerna för chefer, kommunikatörer och andra byråkrater. Trots ett mycket mer ansträngande, stressigt och för kroppen belastande arbete. Antalet chefer och byråkrater i regionen överstiger vida antalet undersköterskor.

Detta vill vi ändra på! Förutom att tilldelas mer resurser, så måste vården få renodla sitt uppdrag. Återgå till att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga att vårda. Mer vårdpersonal, mindre byråkrater!

Vi vill höja lönerna för undersköterskor och sjuksköterskor och erbjuda vidareutbildning av undersköterskor på betald arbetstid samt avlasta läkare och sjuksköterskor i delar av det administrativa arbetet. Det kommer att kosta men regionens viktigaste uppgift är att tillhandahålla god vård. Räcker inte pengarna är vårdpersonalen det absolut sista vi ska skära ned på! Hellre en HR-direktör mindre än färre undersköterskor!

Runar Filper (SD), riksdagsledamot Värmlandsbänken

Mikael Strandman (SD), toppkandidat regionvalet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.