LEDARE: I den här regionen har sjukvårdspersonalen i alla fall fått nog

Ledare | Val 2022
PUBLICERAD:
I Stockholms tunnelbana kampanjar sjukvårdspersonalen i regionen för maktskifte. De har fått nog.
Foto: Susanne Sjöstedt
I Stockholm nöjer sig inte sjukvårdens anställda i regionen att skrika ut sin vanmakt och sitt missnöje med den politiska ledning som styr dem. I år går de steget längre och vänder sig direkt till väljarna och kampanjar för maktskifte genom att upplysa väljarna om var besluten om sjukvården fattas.

I Stockholms tunnelbana trängs de vanliga valaffischerna. Men en sticker ut. Intill ett vittnesmål från en sjukvårdsanställd, om hur en patient på grund av platsbrist flyttas till en avdelning utan övervakning och morgonen efter hittas avliden, är symbolen istället för ett partis eller fackförbunds logga… färgglade korslagda plåster?

Det är Stockholms sjukvårdsupprop som valkampanjar. Helt vanliga anställda, partipolitiskt obundna, inom vården i Region Stockholm som vittnar om hur illa det är med överbeläggningar och personalbrist – om hur sjukvården inte ger vård efter behov.

Och de påminner inte minst om att de här frågorna avgörs i regionvalet. Att det är hur väljarna röstar där som avgör både personalens anställningsvillkor och vårdens tillgänglighet. ”Vi vittnar – du väljer” som det står i kampanjmaterialet.

Tilltaget är unikt.

Visst finns det politiskt engagerade anställda i regionen och visst finns det fackliga företrädare som sagt ungefär samma sak och kampanjat för enskilda partier i val. Sjukvårdspersonal i Stockholm har dessutom så klart rasat mot politiska prioriteringar i lokalmedierna förut, precis som sjukvårdspersonal i Värmland gjort många gånger bara de senaste månaderna.

Man har dessutom väljarna med sig, det är man övertygade om sett till alla mätningar bland väljare som ständigt rankar vården som en av de viktigaste politiska frågorna, inte bara i valrörelse utan ständigt.

Ändå har de publika ropen på hjälp gett dåligt resultat. Region Stockholm har i 16 år letts av en politisk höger som jobbar sig i en annan riktning än den sjukvårdspersonalen efterfrågar. Trots att pengarna finns. Region Stockholm går, precis som Region Värmland, plus.

Ändå underbemannas vårdcentraler och sjukhus. Ändå överarbetas personalen. Ändå saknas det vårdplatser. Ändå får vårdpersonalen höra att ”marknaden” ska fixa bristerna. En till privat vårdaktör bara!

En helt färsk arbetsmiljöenkät från Läkarförbundet visar att en stor andel läkare – inklusive de i Värmland – varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde läggas in, skriva ut patienter som borde fått ligga kvar eller medvetet skicka dem till fel vårdavdelning för att de inte får plats någon annanstans. Eller så får de hitta plats för patienter i duschrum…

Vad är det väljarna fortfarande inte begriper?

Sjukvårdspersonalen i Stockholm har i alla fall fått nog. Med bara några få dagar kvar av valrörelsen hoppas man att kollegorna i Värmland känner likadant och hjälper familj, släkt och vänner till ett insatt val.

Den blå valsedeln spelar roll.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.