Debatt: Katastrofala följder om Sverige väljer att skära i biståndet

Debatt
PUBLICERAD:
Sverige har råd att hjälpa de som har allra minst, utan att skära i biståndet.
Foto: Bengt Eriksson/Röda Korset
Det finns partier i Sveriges riksdag som går till val på att skära i biståndet med så mycket som 30-50 procent och alltså ta pengar från de som har allra minst. Sådana sänkningar får katastrofala och direkta följder, skriver 56 företrädare för biståndsorganisationer.

Utspelen följer på varandra i valrörelsens slutspurt – så här får just DU det bättre om du röstar på oss! Mycket handlar förstås om hur vi ska möta en kommande lågkonjunktur, och svenskarnas ekonomiska oro är en realitet.

Samtidigt är det förbluffande lätt att tappa perspektiv i en valrörelse. Som att Sverige, i en global jämförelse, är ett oerhört rikt land med marginaler och reserver för både denna och kommande kriser. För många andra länder i världen är det annorlunda. Där har pandemin lett till ökad hunger och fattigdom och slungat jämställdheten tillbaka flera decennier. Klimatkrisen tvingar människor på flykt i detta nu och antalet konflikter i världen ökar.

Inget land kan på egen hand bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans, över nationsgränser. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd.

Det finns partier i Sveriges riksdag som går till val på att skära i biståndet med så mycket som 30-50 procent och alltså ta pengar från de som har allra minst. Sådana sänkningar får katastrofala och direkta följder. Några exempel på vad som skulle hända om biståndet kapas med 30 procent är att 760 000 människor som lever på svältgränsen inte skulle få mat, 2 miljoner barn inte kunna gå till skolan och 2 miljoner människor inte få tillgång till rent vatten.

Internationellt bistånd kan ses som en solidaritetshandling, men det är också en investering i en tryggare värld. Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter. I vår sammanlänkade värld blir de kriserna och konflikterna också våra – det är både pandemin och kriget i Ukraina sorgliga påminnelser om.

Svenskt bistånd går till de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet. Det betyder att de som berörs av och är i störst behov av den här budgetposten är människor utan egen röst i Sverige. Det gör biståndet extra sårbart för minskningar och felanvändning varje gång det saknas pengar någon annanstans.

I årets valrörelse har vi sett flera exempel på att biståndsbudgeten ses som en smidig handkassa för oförutsedda utgifter. Just för att de som berörs av föreslagna nedskärningar inte får höras i debatten är det principiella åtagandet om minst en procent av BNI så viktigt.

Våra politiker behöver förstå att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor i en tid då demokratin och mänskliga rättigheter är starkt hotade på många platser i världen. Sverige tappar sitt förtroende i omvärlden om vi vänder världen ryggen för att rädda vårt eget skinn. Nu behövs biståndet mer än någonsin och vi, om något land, har råd.

Initiativtagarna till uppropet Rädda biståndet och medlemmar i plattformen CONCORD Sverige:

1.Therése Engström, generalsekreterare International Rescue Committee (RESCUE)

2.Lena Thurang, tf generalsekreterare Läkare i Världen

3.Peter Brune, generalsekreterare War Child

4.Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

5.Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige

6.Noura Berrouba ordförande LSU

7.Anna Widoff, ordförande MeSheWe

8.Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU

9.Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden

10.Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

11.Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

12.Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar

13.Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv.

14.Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm

15.Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén

16.Paul Carlsson, ordförande Praktisk Solidaritet

17.Lotta Sundelin, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh

18.Johanna Eliasson, ordförande Vänsterns Internationella Forum

19.Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen

20.Anders Pedersen, internationell chef Svenska Röda Korset

21.Alex Brekke, generalsekreterare Amazon Watch Sverige

22.Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige

23.Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp)

24.Martina Hibell generalsekreterare Barnfonden

25.Tobias Linghag, verksamhetsledare Framtidsjorden

26.Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia

27.Andreas Stefansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén.

28.Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

29.Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen.

30.Göran Alfredsson, ordförande MyRight

31.Ole von Uexkull, Executive Director Right Livelihood

32.Judy McCallum, Executive Director, Life & Peace Institute

33.Morten Kjaerum, Director Raoul Wallenberg Institute

34.Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

35.Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

36.Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet

37.Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna

38.Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam

39.Caroline Björkdahl, styrelseordförande Svalorna Latinamerika

40.Alexander Clemensson, generalsekreterare KFUM Sverige

41.Maria Nyberg, generalsekreterare, Union to Union

42.Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige

43.Prudence Woodford-Berger, ordförande PRO Global

44.Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch

45.Niclas Lindgren, direktor PMU

46.Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan

47.Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige

48.Linn Persson, chef internationella avdelningen Naturskyddsföreningen

49.Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen

50.Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF

51.Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

52.Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen

53.Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

54.Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid

55.Shahab Ahmadian, ordförande MÄN

56.Johanna Davén, generalsekreterare IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.