Debatt: Så kan Sverige bidra till minskning av de globala utsläppen

Debatt
PUBLICERAD:
Med klimatsmart teknik kan Sverige bidra till klimatomställningen.
Foto: Michael Sohn
Hög kompetensnivå har traditionellt varit en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar och det finns ingen anledning till att det inte ska fortsätta gälla under klimatomställningen - med rätt utbildningsinsatser. Det menar Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, TCO.

En av de största utmaningarna när samhället ska bli fossiloberoende handlar om de nya kompetenskrav som kommer att ställas på arbetskraften inom flera branscher.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de visar hur de kan bidra till att vi når klimatmålen samtidigt som det stärker den egna affären. Tekniken för omställningen finns nu till stora delar tillgänglig men en flaskhals i utvecklingen är bristen på anställda med rätt kompetens. Det saknas bland annat ingenjörer, installatörer, maskinoperatörer, lärare, batteritekniker och programmerare och underskottet kommer att växa.

När nya industrier startas eller samhällen stöps om är det också viktigt att tänka in det omkringliggande samhället – befolkningen i Norr- och Västerbotten beräknas öka med cirka 100 000 personer till följd av de stora gröna industriprojekten där och förutom bostäder behövs skolor och förskolor, samhällsservice, sjukvård och kultur.

Behoven är stora och akuta både för samhället och arbetstagarna som måste ges möjlighet till kompetensutveckling. Det nya omställningsstudiestödet för yrkesverksamma ger stora möjligheter att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Nu måste det också säkerställas att det finns relevanta utbildningar att tillgå och vi ser därför ett behov av följande åtgärder:

1) Det krävs ett tydligare uppdrag eller incitament till universitet och högskolor att utveckla ett utbildningsutbud anpassat för yrkesverksammas behov. Det kan handla om korta, flexibla kurser som går att läsa på distans eller deltid.

2) Det är förenat med stora ekonomiska risker att ta fram en utbildning som inte får tillräckligt många sökande. Lärosäten bör, åtminstone inledningsvis, tilldelas särskilda utvecklingsmedel för att ta fram nya utbildningar kopplade till klimatomställningens utmaningar. De behöver också incitament för att utveckla gemensamma utbildningar och öppna upp kurser och utbildningsmoment som idag är inlåsta i program.

3) Resurstilldelningssystemet för högre utbildning bör ses över för att öka utbildningsutbudet med bibehållen kvalitet. Det kan handla om reviderade prestationsmål samt förändrade ersättnings- och takbelopp. Ersättningsnivåerna har urholkats radikalt de senaste decennierna och det gäller särskilt resurskrävande utbildningar som till exempel de med teknisk inriktning.

Hög kompetensnivå har traditionellt varit en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar och det finns ingen anledning till att det inte ska fortsätta gälla. Med de insatser vi föreslår kan Sverige utnyttja sitt goda utgångsläge i omställningen och dessutom bidra till minskning av de globala utsläppen genom export av fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Therese Svanström, ordförande, TCO

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.