Insändare: Det blågröna styret vinner ingenting på tystnad

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten anser att det blågröna styret i Karlstad har sett mellan fingrarna gällande en hel del oegentligheter.
Foto: HP Skoglund
Det är snart val igen och politikerna förväntar sig vårt förtroende. Det är då konstigt att man använder tystlåtenhet för att locka väljare.

Eller varför har man inte tagit till orda och fördömt de två personerna på kommunledningskontoret, som under flera år låtit miljon efter miljon av kommunens pengar försvinna genom att attestera de blanka flygplatsfakturorna utan att veta vilka åtgärder fakturorna avsett. Var i kommunallagen finns det stöd för sådant handlingssätt?

Att en kommundirektör och en kommunjurist kan göra så utan att kommunstyrelsen tar till orda är obegripligt. Varför inte se till att den utredning blir till som ordföranden i Karlstads Stadshus AB högljutt och med empati (spelad?) lovade, när dessa oegentligheter uppdagades. ”Så här får det inte gå till. Så här skall det inte vara…” Och så lovade han att en utredning skulle göras och biträdande kommundirektören instämde.

Men vart tog löftet om utredningen vägen? Kan man inte hålla ett löfte så har man nog inget i riksdagen att göra.

Lika konstigt är det när beslutet om den röda sektorn inte efterlevs. Tydligen fritt fram att konsumera alkohol inom det området utan varken fördömande ord eller rättsliga åtgärder. Kommunstyrelsen tiger still! Hur skall det röda området fylla sin funktion efter detta?

Eller är man överens med M-föreningens ordförande, som tyckte att de drickande FBK-spelarna uppträdde bra, det fanns inget olämpligt i deras uppförande och ingen anledning till anmärkning. Hur kan en person i den ställningen uttrycka sig så partiskt och så patetiskt barnsligt och strunta i vad bl.a. hans eget parti och han själv beslutat? Oansvarigt!

I motsats till den tigande kommunstyrelsen stiger FBK:s VD, Stefan Larsson, rakryggat fram och ber offentligt alla om ursäkt för spelarnas vandel under firandet på torget. Han betonar härmed att idrottsrörelsens värdegrund måste efterlevas under alla omständigheter!

Menar det blågröna styret att förtroende vinns genom tystnad och att man sopar brott och oegentligheter under mattan? Att detta är i överensstämmelse med kommunens värdegrund? Att det myckna pratet om ”lag och ordning” bara är prat även från styrets sida?

Hur menar de blågröna att förtroende kan skapas och hållas vid liv, när man bara tiger. För min del har er tystnad trampat sönder mitt förtroende för er!

Erve

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.