Insändare: Ska pensionärer betala för asylsökande?

Insändare
PUBLICERAD:
Dagersättningen för asylsökande måste höjas, anser insändarskribenten. På bild är integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).
Foto: Lars Schröder/TT
Öppet brev till integrations- och migrationsminister Anders Ygeman om situationen för asylsökande i Sverige.

För en tid sedan gick många av Svenska Kyrkans diakoner samman och protesterade mot de asylsökandes låga dagersättningar. Själv är jag en PRO-kvinna på 79 år som de senaste sex åren engagerat mig i flyktingarnas situation. Ärligt talat börjar jag och mina PRO-kamrater tröttna på att ekonomiskt bidra till våra asylsökandes överlevnad. Detta är väl i högsta grad en statlig angelägenhet. Låt mig ta några exempel.

Saary kommer från Somalia och har en dotter på 10 år född i Sverige. De lever sedan tre år tillbaka på 2910 kronor per månad. Saary har två gånger sökt läkare på grund av undernäring. Pengarna räcker inte till både mat och kläder. Hon har nu vistats 13 år i Sverige som asylsökande och har under detta år fått ännu ett avslag på uppehållstillstånd.

Hur länge tänker svenska staten svälta henne? Man kan också fråga sig hur länge svenska staten vill försörja henne och barnet? Hon vill inget hellre än försörja sig själv.

Ali är en afghansk ensamstående pappa med tre barn. Hans dagersättning är som Saarys 47 kronor per dag de sista tre åren. Hans båda pojkar har 50 kronor per dag men flickan, det tredje barnet, har bara 21,50 kronor per dag. Summa för hela familjen 5055 kronor per månad. Kan man försörja en nioårig flicka på 645 kronor per månad? När vi ber Migrationsverket om extrapengar till skor och kläder kommer ett standardsvar, att pappan kom till Sverige hösten 2015 och har haft dagersättning i varierande grad sedan dess. Av dessa ersättningar ska han ha sparat till skor och kläder. Barnen blir alltså utan skor och kläder om inte vi pensionärer rycker ut.

Anders Ygeman, försök förstå vilken nivå dessa människor lever på. Finns det ingen barmhärtighet längre? Regeringen måste ge Migrationsverket förbättrade villkor för de asylsökande. Dagersättningarna har inte höjts på 28 år.

Nu har maten blivit dyrare både för dem och oss pensionärer. Jag tycker inte att jag ska behöva snåla på allt för att hjälpa dessa stackars människor. Det är dags för svenska staten att ta sitt ansvar.

Carina Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.