Insändare: Feg klimatpolitik måste få ett slut

Insändare
PUBLICERAD:
Politikerna måste börja ta klimatkrisen på allvar, anser insändarskribenten.
Foto: Jacob Ford
Inför höstens val kan man se framväxten av en klimatpolitiskt linje som bygger på vad som kan kallas en "grön industripolitik med fortsatt tillväxt". Fortsatt ”business as usual”. Fortsatt konsumtion. Fortsatt hög energikonsumtion baserad på el. Människor behöver inte förändra sina liv.

Vi har sedan länge en entydig forskning om klimatet att fortsatt utsläpp av koldioxid måste fasas ut omgående, om nuvarande livsomständigheter skall kunna fortgå.

Vi har en situation för planeten där ett klimat med höjda temperaturer leder till ökad förekomst av extremväder, torka, olika fenomen som sandstormar som eroderar markernas mullager vilket minskar markens förmågan att binda vatten. Stora områden på planeten blir obeboeliga och förlorar förmågan till fungerande livsmiljöer för djur. människor och växter.

Delar av planeten blir obeboelig och nya markområden erövras och de övergivna lämnas därhän. Liknande händer där exploatering av kol, olja, torv och mineraler sker.

Vad vi ser är att den klimatpolitik som presenteras av politiken inte är i samklang med vår planetära situation. Datumet för Overshoot day visar att vårt utnyttjande av planetens resurser sker snabbare för varje år som går.

Vår situation på planeten blir allt bräckligare. I detta finns det intressen, kopplade till det fossilindustriella komplexet, som inte vill att denna spricka skall bli uppenbar. Genom mediebilden försöker de ”greenwasha” sina verksamheter. Man använder ord och termer med mycket vag anknytning till verklig omställning. Det beskrivs som att det pågår ett förändringsarbete nu, som möjliggör fortsatt hög konsumtion, men som egentligen är alltför långsam och vars resultat ligger alltför långt in i framtiden för att kunna uppfylla Parisavtalets ambitioner och göra det möjligt att behålla planetens nuvarande balans.

Vad som nu egentligen pågår är en fortsatt massutrotning, ekotjänstförlust och förändrade planetförhållanden där levnadsförhållanden blir allt svårare, ja, till och med omöjliga att leva med.

Den alltmer otålige änglalika bråkstaken Kim, front line klimat aktivist från globala Nord

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.