Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Skutberget behöver ingen ”dragare”

Publicerad:
I september firar motionscentralen på Skutberget 50 år, men någon upprustning har ännu inte blivit av, skriver Torsten Jarnstam och Willy Wahl.
I september firar motionscentralen på Skutberget 50 år, men någon upprustning har ännu inte blivit av, skriver Torsten Jarnstam och Willy Wahl. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skutberget – vårt livsviktiga och stadsnära friluftsområde, är en unik möjlighet till rekreation för ung som äldre, oavsett ekonomiska förutsättningar. De flesta tror att det inte längre finns något hot mot Skutberget, när Muminparken fick stopp i Förvaltningsrätten och i Mark- och Miljödomstolen. Då det inte blir någon Muminpark, är det väl inget att oroa sig för?

Det var Muminparken som stoppades, men fullmäktigebeslutet den 19 december 2019 för detaljplanen för Skutberget och visionen för Skutbergets västra del gäller fortfarande. Tills något annat beslutats. Beslutet gäller för en temapark.

Hotet finns kvar, då flera politiska partier envisas med att det behövs en ”dragare” till Skutberget.

Mycket märkligt tycker vi att politikerna för fram detta. Friluftsområdet i sig självt är ju en ”dragare”. Därför behövs inte alls någon kommersiell aktör till Skutbergets friluftsområde.

Du som politisk företrädarna har helt missuppfattat din roll. Det är inte du som är förtroendevald som äger Skutberget. Det är vi kommuninvånare som äger friluftsområdet vid Vänerns norra strand.

Du som politiker i Karlstads kommun, har endast i uppgift att på bästa sätt förvalta och sköta om det vi kommuninvånare äger.

Den 11 september går vi till valurnorna och röstar i riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Du som är kommuninvånare och verkligen värnar om Skutberget och vill att det ska ske en varsam utveckling av vår oas för alla friluftsälskare. Du måste ta reda på vilket politiskt parti, som verkligen menar allvar med att utveckla Skutberget på ett vettigt sätt. Utan någon extra ”dragare”.

Fortfarande har ingen upprustning av motionscentralen gjorts, som lördag 10 september fyller 50 år. Vi tycker det är skamligt att kommunen inte kunnat snygga till motionscentralen inför 50-årsfirandet.

Vi som är vuxna idag, har ett gigantiskt och mycket viktigt ansvar för det vi överlämnar till kommande generationer. Det gäller infrastruktur, boendemiljöer, parker, skogs- och friluftsområden. Vi anser att kommande generationer, ska få lika bra möjligheter till friluftsliv, som vår generation har haft.

Du som kommuninvånare håller troligen med oss?

Men det verkar inte som att de förtroendevalda har förstått att all planering av vårt samhälle, måste ha bäring på framtiden.

Viktig information till alla som värnar om Skutberget och framför allt motionscentralen. Blir det som en del politiker förespråkar, att man ska mjuka upp strandskyddet vid motionscentralen. Man föreslår att den ska renoveras i stor skala eller rivas för att det ska byggas en ny och större byggnad. Det måste då begäras ett nytt bygglov. På den plats motionscentralen ligger i dag, kommer det inte att bli aktuellt med nytt bygglov. Då det är inom 100-metersregeln för strandskyddet. När motionscentralen byggdes 1972, var inte strandskyddet lika skarpt som nu. Vill man bygga ut, måste nytt bygglov sökas. Då är det kört med motionscentralen på dess nuvarande plats.

Är det beslutet i kommunfullmäktige den 19 december 2019 (§ 9 ny servicebyggnad), som ligger till grund för obefintligt underhåll av motionscentralen?

Rusta upp denna byggnad, innan skadorna blir för omfattande!

Svara oss medborgare som vill ha motionscentralen kvar, så att vi vet vilka partier vi skall lägga våra röster på valdagen 11 september. Innan vi som värnar om friluftsområdet ska rösta, besöker vi er i valstugorna för att höra hur ni ser på Skutberget.

Willy Wahl

Torsten Jarnstam

Artikeltaggar

DebattMuminSkutberget