Insändare: Ingen vinst för KBAB:s hyresgäster

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Eftersatt underhåll är ett problem i flera av KBAB:s områden, anser insändarskribenten.
Foto: Helena Karlsson
I en debattartikel den 20 juli kopplar Andreas Köhler från Kommunistiska partiet ihop höjda parkeringsavgifter med att Karlstads Stadshus AB, som äger de kommunala bolagen, samtidigt tar ut cirka 30 miljoner årligen av de hyresintäkter som skulle finnas i det allmännyttiga bostadsbolagets kassa för underhåll av bostadsbeståndet och utvändig områden. Detta system har pågått i många år och förfallet är påtagligt och den trivsel och trygghet som en gång fanns börjar helt försvinna.

Jag känner bäst till stadsdelen Orrholmen där jag bott sedan 70-talet och kan tydligt se den nedåtgående trenden mot ett utanförskapsområde. Även om det blir daglig städning av garaget och el-laddstolpar uppförs vid varje p-plats, så är det eftersatta underhållet påtagligt. Ta gärna en titt på garagets ovansida, där en tänkt grönskande oas av oanade mått ska skapas men efter några år mest liknar bilder från det forna Östberlin. Det fattas pengar till underhåll.

Nu är det valår och då hoppas jag att media ställer följande fråga till alla partier som ämnar tävla om att få styra Karlstads kommun.

Kommer partierna att behålla systemet med att låta KBAB:s hyresgästers inbetalda hyror, avsedda för underhåll av bolagets bostadsbestånd, täcka andra behov i kommunen?

Hasse Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.