Debatt: Ta inte demokratin för given!

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstadsborna lät inte hatet få något utrymme vid Rasmus Paludans besök på Kronoparken den 22 juli.
Foto: Tommy Andersson
I höst är det val till riksdag, region och kommun. I Sverige har vi historiskt sett haft relativt högt valdeltagande, det vill säga människor har valt att utnyttja sin demokratiska rättighet och utföra sin demokratiska skyldighet genom att rösta. Tyvärr finns det risk att denna rätt- och skyldighet håller på att urholkas, skriver Anders Peterson och Frida Pettersson från Centerpartiet i Karlstad.

Vi har de senaste åren fått ett allt högre tonläge i samhället. Folkvalda politiker har utsatts för hot och hat, både i sociala medier och i verkliga livet. Vi har alla ett ansvar att inte bidra till den här samhällsutvecklingen. Det är självklart att vi ska kunna debattera och argumentera för det vi tror på, men det är vår skyldighet att göra det på ett respektfullt sätt. Vi måste tillsammans arbeta för att den nedvärderande och kränkande samtalstonen inte blir normaliserad, framför allt inte i det politiska samtalet.

Häromveckan befann sig den högerextreme politikern Rasmus Paludan i Karlstad. Hans mål är inte den respektfulla debatten, tvärtom. Paludan vill gärna se ett så högt tonläge som möjligt, gärna med hat och hot som följd. Därför kan vi som Karlstadsbor och värmlänningar vara stolta över det sätt som Paludan bemöttes. Vi är många som inte håller med om varken hans idéer eller sättet som han framför dem på, men istället för konfrontation med risk för våld som följd så valde Karlstadsborna att bemöta hatet med glädje, värme och kärlek. Det är något vi alla kan vara stolta över!

Vi hoppas att valrörelsen fram till den 11 september kännetecknas av det som Karlstadsborna visade på Kronoparken den 22 juli. Vi vill ha debatter om sakfrågor, och vi har inget emot att bli utfrågade om vår politik och våra förslag. Vi kräver inte heller att andra ska hålla med oss om hur vi vill utveckla Karlstad. Vi är övertygade om att alla partier som ställer upp i valet har som mål att arbeta för invånarnas bästa. Det som skiljer oss åt är vägen vi valt för att uppnå målen, och det är viktigt för oss att respektera de olika vägvalen partierna gör även om vi inte delar åsikterna.

Det här debattinlägget var till att börja med ett inlägg för att lyfta Centerpartiets valfrågor i Karlstad, men det kändes viktigare att slå ett slag för ett högt valdeltagande. Självklart hoppas vi att så många som möjligt delar vår centerpartistiska värdegrund om människors lika värde där vi vill bygga ett liberalt, humanistiskt samhälle där varje individ ska kunna nå sina mål och drömmar. Men det viktigaste är ändå att du som läser detta utnyttjar din demokratiska rättighet och utövar din demokratiska skyldighet och röstar på det DU tror på den 11 september.

Anders Peterson, Centerpartiet i Karlstad

Frida Pettersson, kommunalråd Centerpartiet i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.