Debatt: Öka takten i klimatomställningen – skapa framtidens jobb

Debatt
PUBLICERAD:
Linda Larsson (S) och Anders Tallgren (S) lyfter bland annat Karlstads Energis satsning på fjärrkyla som en viktig framtidsinvestering.
Foto: Peter Bäcker
Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och befintliga verksamheter. För Socialdemokraterna är full sysselsättning alltid ett viktigt mål och vi ser nu stora möjligheter att kombinera det med klimatomställningen, skriver oppositionsråden Linda Larsson (S) och Anders Tallgren.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen. Karlstad ska ta sin del av ansvaret, men för oss socialdemokrater är det också viktigt att klimatomställningen upplevs som rättvis i vardagen.

I vårt förslag till kommunal budget så avsätter vi medel för att öka kunskapen om hur Karlstadsborna kan minska sin klimatpåverkan samt medel för samordning av en återbruksgalleria. Vi vill också förstärka miljönämndens möjligheter att styra och samordna kommunens klimat- och miljöarbete.

Vi föreslår ett utredningsuppdrag som innebär att kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och bolag tar fram ett styrdokument i syfte att öka takten i klimatomställningen, så att Karlstad kan bidra med sin del för att nå de nationellt och internationellt uppsatta klimat- och miljömålen.

Anders Tallgren och Linda Larsson, Socialdemokraterna Karlstad.
Foto: Peter Bäcker

Vi socialdemokrater stödjer planerade klimatinvesteringar inklusive den viktiga framtidssatsningen som Karlstads Energi gör på fjärrkyla.

Vi vill se fler etableringar som bidrar till klimatomställningen och som ger nya arbetstillfällen i hela kommunen. Vi ser nu en grön industriell omställning i Sverige och Karlstad måste hänga med i den förändringen och attrahera etableringar med den inriktningen.

Som tidigare år så har vi 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat, eftersom vi vet att fyra av fem nya jobb växer till i små och medelstora företag. Inte minst vill vi se fler kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund driva företag. Det ska finnas en tydlig väg in för företagsfrågor i kommunen och vi vill se ett mer proaktivt och strategiskt arbete med företagsetableringar. Karlstad har under tolv år med ett moderatlett styre rasat i rankingen över kommunernas företagsklimat och flera oberoende granskningar har riktat skarp kritik mot näringslivsarbetet. Förra året nådde kommunen sin sämsta placering någonsin. Plats 128. Det duger inte. Karlstad kan bättre.

Vi arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.