Insändare: Många frågetecken kring gångbron över Karlstad C

Insändare
PUBLICERAD:
Illustration över hur den nya gångbron över järnvägen i Karlstad kan komma att se ut.
Foto: WHITE ARKITEKTER
Tre frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD), med anledning av att man beviljat bygglov för gångbron från Hamngatan till Viken.

1. Om man tar bilen till bussen eller tåget får man gå en bra bit från Vikenparkeringen till Hamngatans bussfickor och en del av spåren... Skulle inte avstånden minskas?

2. Ber dig förklara utifrån bilden hur man ska få plats på Hamngatan med bussfickor på ömse sidor, bil- och busstrafik i två filer, trottoarer och cykelbanor samt angöringspunkter och parkering för färdtjänst- och övriga resenärer som kommer med bil

3. Nästan samtliga regionbussar måste byta körriktning på Hamngatan, de flesta vid en cirkulationsplats vid Östra Torggatan, eftersom regionbussarna inte får plats att svänga ut på Järnvägsgatan där lokalbussarna ska gå. Regionbussarna ankommer ju på ena sidan av Hamngatan och ska sedan över till andra sidan för att avgå till sina destinationer eller hem till sina depåer. Hur ska de klara den svängen i en cirkulationsplats mellan spåren och husen i hörnet vid Östra Torggatan. Ska dom slå knut på sig själva?

Sture Arnesson, Torsby

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.