Debatt: MP kräver en rimlig och fungerande sjukförsäkring

Debatt
PUBLICERAD:
Mer utrymme för empati och sunt förnuft vill Miljöpartiet se i en reform av Försäkringskassan.
Foto: CHRISTINE OLSSON / TT
Idag ger sjukförsäkringen inte alls den trygghet som vi borde kunna förvänta oss i ett modernt välfärdssamhälle, skriver miljöpartisterna Torbjörn Nilsson, Cecilia Boman Lindström och Jesper Johansson.

Många sjuka, som sjukskrivits av sin läkare, blir nekade sjukpenning. Många nekas sjukpenning för tid då de redan varit sjukskrivna – för en del innebär det att de får sin privatekonomi sönderslagen. En del tvingas avsluta pågående rehabilitering, säga upp sig och bli arbetslösa, bara för att de varit sjukskrivna i 180 dagar. Det här är helt oacceptabelt.

Miljöpartiet vill ändra på detta. Ingen ska nekas sjukpenning för tid som man redan varit sjukskriven. Långtidssjuka ska få hjälp med rehabilitering – inte få denna avbruten bara för att det gått ett visst antal dagar. Sjukskrivning utfärdad av läkare, eller annan behörig vårdpersonal, ska i högre grad få gälla – Försäkringskassan behöver inte granska alla sjukskrivningar redan från dag 15. Vi vill reformera Försäkringskassan och ge mer utrymme för empati och sunt förnuft, och vi vill bygga ihop sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och försörjningsstödet till ett gemensamt system, så att ingen faller mellan stolarna.

En förändring som borde göras omgående är att sjukpenning inte ska kunna nekas i efterhand för tid som man redan varit sjukskriven. När du blir sjukskriven av din läkare ska du kunna lita på att få sjukpenning fram tills du får besked om något annat. Det är helt absurt att en som blivit sjukskriven efter några månader får veta att hen blir utan sjukpenning för hela den tid som gått. Många människor har inte sådana marginaler att de klarar att plötsligt bli utan inkomst ett par månader. Och ingen blir friskare av att få sin ekonomi slagen i spillror.

Det är också hög tid att slopa 180-dagarsregeln, som gör att människor efter 180 dagars sjukskrivning tvingas säga upp sig från sitt arbete och söka a-kassa istället för sjukpenning. Att behöva söka nytt jobb, när man är sjuk och mitt uppe i en rehabiliteringsprocess, kan vara mycket stressande och försena tillfrisknandet. Det är grymt mot den som är sjuk, och det gör att samhället missar en möjlighet att åter tillvarata den kompetens som personen har i sitt yrke.

Även om Försäkringskassans granskande och kontrollerande roll är viktig, för att hindra fusk med trygghetssystemen, så har Försäkringskassan också en stödjande roll, som tyvärr alltmer satts på undantag. Idag granskar Försäkringskassan och fattar beslut om sjukpenning för varenda sjukskrivning som varar 15 dagar eller mer. Vi menar att det skulle räcka att Försäkringskassan granskar de längre sjukskrivningarna, fall då fusk misstänks, och i övrigt stickprovsvis väljer ut ärenden för granskning. Då skulle mycket arbetstid frigöras, som istället borde användas till att initiera, stödja och följa upp olika rehabiliteringsinsatser.

Problem med sjukförsäkringen har funnits länge. Problemen förvärrades rejält av de lagändringar som de borgerliga partierna genomförde 2008. 2016 kunde Miljöpartiet tillsammans med S och V avskaffa det som kallades den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Därefter har det dock varit trögt att få med S på ytterligare förbättringar. Från 2019 och framåt har dock flera utredningar tillsatts och tagit fram förslag som pekar i rätt riktning. De utredningsförslag som finns innebär dock bara små förbättringar – det behövs mycket större förändringar, som vi beskrivit här, för att vi ska få en rimligt fungerande sjukförsäkring. Vi är stolta över att Miljöpartiet nu går till val på att genomföra sådana förändringar.

Torbjörn Nilsson, Ulvsby

Ledamot i Miljöpartiets partistyrelse

Cecilia Boman Lindström, Väse

Språkrör MP Värmland

Jesper Johansson, Borgvik

Språkrör MP Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.