Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Fler generationsmöten med grön politik

Publicerad:
Robert Halvarsson och Monika Bubholz, Miljöpartiet i Karlstad.
Robert Halvarsson och Monika Bubholz, Miljöpartiet i Karlstad.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bygger vi en kommun för barn och äldre vinner alla på det. Miljöpartiet driver en politik där äldres viljor och möjligheter att engagera sig i samhället, bevara sin frihet och samtidigt känna sig trygga förstärks, skriver Monika Bubholz och Robert Halvarsson, Miljöpartiet i Karlstad.

Omsorgen om kommande generationer och barnbarnens väl finns ofta starkt hos dem som blivit äldre. Samtalet om framtiden, om det långa perspektivet, behöver fler generationsmöten. Vi ser ofta många äldre som tillsammans med sina barnbarn i Greta-generationen står upp för klimatet. På liknande sätt är det med andra viktiga samhällsfrågor.

Ofta har äldre lättare att närma sig de yngre på ett sätt där båda är i nuet och upptäcker på sätt världen tillsammans. De här mötena är ovärderliga för både de äldre och de yngre. Ofrivillig ensamhet är motsatsen till det samhälle Miljöpartiet vill se.

När vi bygger framtidens Karlstad ska gemensamhetsplatser, öppna trygghetsboenden där omgivningen är välkomna på en lunch eller en musikstund, liksom ett levande föreningsliv vara i centrum. Det handlar om att bostadsområden har seniorvänliga boenden i alla Karlstads stadsdelar och i våra mindre tätorter. Man ska kunna bo kvar där man trivs och mår bra, även om man kan behöva byta villan mot en hyreslägenhet.

Miljöpartiet prioriterar förebyggande folkhälsa. Genom att arbeta med levnadsmiljöer med närhet till grönska, kulturaktiviteter och ett tillgänglighetsanpassat friluftsliv som inbjuder till delaktighet, kan vi minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.

I pandemin har äldreomsorgen och sjukvården hamnat i blixtbelysning. Gamla orättvisor i arbetslivet som låg lön, stressig arbetsmiljö och små möjligheter till återhämtning och vidareutbildning är något vi ska bort från. I Miljöpartiet ska vi göra allt vi kan för att och bidra till att omsorgsyrkena uppvärderas. Att ha låg lön är inte samma sak som att man har jobbat mindre.

Vi måste få bort de delade turer som återstår i äldreomsorgen, på ett sätt där personal känner tillit till att nya scheman innebär faktiska förbättringar. Miljöpartiet är också positiva till arbetstidsförkortning med bibehållen lön, och tycker att Karlstads kommun kan inspireras av Region Värmland där arbetstidsförkortningsprojekt genomförs.

På sikt kan arbetstidsförkortning minska sjuktalen, men framför allt möjliggöra för fler att kunna arbeta vidare ända tills man tar pension. Det är också en viktig konkurrensfördel ur ett arbetsgivarperspektiv, då vi behöver mer kompetens till våra vård- och omsorgsyrken.

Med fler i vården som stannar kvar i yrket kan de äldre känna en större kontinuitet i de man möter, vilket bidrar till en tryggare vardag.

Personer i behov av omsorg ska ha stort inflytande över sina liv. Grön politik är att visa lyhördhet för enskildas röster och viljor, så att omsorgen kan stimulera lusten hos människor att leva livet utifrån sina egna förutsättningar.

I Miljöpartiets Karlstad så möts både unga och äldre naturligt och bidrar till varandras välmående. Det är ett samhälle där vi delar både glädje och oro med varandra och kan möta framtiden med tillförsikt.

Monika Bubholz, språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Robert Halvarsson, språkrör för Miljöpartiet i Karlstad

Artikeltaggar

DebattKarlstadMiljöpartietMonika BubholzRobert Halvarsson