Debatt: Glädjande besked - varannan vill ha mer vindkraft i hemkommunen

Debatt
PUBLICERAD:
Varannan värmlänning vill se fler vindkraftverk på hemmaplan.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Det är bra för både klimatet och Sveriges konkurrenskraft att elektrifieringen går allt snabbare, men samtidigt som elanvändningen ökar måste vi också öka elproduktionen. Därför är det mycket positivt att varannan värmlänning, 51 procent, anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden, enligt en ny Sifo-undersökning. Det skriver företrädare för ett flertal organisationer.

Den svenska vindkraften byggs ut snabbt. Nyligen uppnåddes den planeringsram om 30 TWh vindkraft som Moderaterna, Folkpartiet (Liberalerna), Kristdemokraterna och Centerpartiet slog fast redan under alliansregeringen. Men om några år stannar produktionen upp, om det inte beviljas fler nya tillstånd.

Det är problematiskt att flera kommuner stoppar nya vindkraftsparker, eftersom vindkraften minskar klimatutsläppen, möjliggör ny-industrialiseringen, pressar elpriset och bidrar till att ersätta rysk gas och därmed stärka vår och Europas säkerhet. Det bör samtidigt påpekas att kommunernas veto inte bara gäller för vindkraft, utan också för möjliga framtida kärnkraftsreaktorer.

De politiska partierna måste sluta bråka om olika kraftslag. Vi har fyra konkreta förslag som bör inkluderas i en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse om att snabbt möjliggöra ny elproduktion i Sverige.

1. Kraftiga ekonomiska incitament för kommunerna. Många vindkraftsbolag har ökat nivån på bygdemedel till närsamhällena. Det är bra, men inte tillräckligt. Riksdagen måste införa kraftiga, teknikneutrala och långsiktiga statliga ekonomiska incitament till de kommuner som godkänner vindkraft och annan ny fossilfri elproduktion inom kommunen.

2. Planeringsstöd till kommunerna. Under alliansregeringen infördes ett planeringsstöd till kommunernas vindkraftsplanering. Ett nytt planeringsstöd skulle leda till en genomtänkt plan kring var vindkraft bör byggas – och inte byggas – runt om i Värmland och i hela Sverige.

3. Planeringsstöd till länsstyrelserna. Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill att länsstyrelserna, i samarbete med kommunerna, ska identifiera lämpliga områden för vindkraft. Länsstyrelserna måste snarast få i uppdrag att genomföra detta planeringsarbete.

4. Tidigarelagt och rättssäkert kommunalt beslut. I dagsläget har vi ett rättsosäkert system där kommunerna mitt under tillståndsprocessen kan dra tillbaka ett tidigare godkännande. Riksdagen bör besluta att kommunernas besked om vindkraft ska tidigareläggas och att positiva beslut inte kan rivas upp.

Riksdagen måste helt enkelt uppmuntra kommunerna att godkänna ny elproduktion. Annars hotas elektrifieringen och klimatomställningen, samtidigt som det blir svårare att bryta EU:s beroende av rysk fossilgas. Värmlands kommuner kan gå i spetsen och spela en viktig roll.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn, vd wpd Scandinavia

Hillevi Priscar, landchef, OX2 Sverige

Maria Röske, vd, BayWa r.e

Anders Wijkman, ordförande, nätverket Vindkraftens klimatnytta

Peter Zachrisson, vd, SR Energy

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.