Svar från Karlstad kommun om detaljplaner

Samhälle
PUBLICERAD:
Insändaren ”snart före detta Karlstadsbo” får svar från kommunens ansvariga i frågan.
I en insändare skriver ”snart före detta Karlstadsbo” om den orättvisa hen upplever gällande stadsbyggnadsnämndens behandling hens ärende och ställer ett antal frågor.

Vi beklagar verkligen att du inte fått en positiv upplevelse av hur stadsbyggnadsförvaltningen behandlat ditt ärende. För oss är det viktigt att hjälpa alla som söker våra tjänster och ge ett trevligt bemötande, göra en rättvis bedömning i varje ärende, även om vi dessvärre inte alltid kan lämna ett positivt besked. Dessvärre kan vi inte här berätta exakt vad som gäller i just ditt ärende och det är alltid svårt att ge precisa svar när vi inte har tillgång till ärendet. Därför vill vi gärna att du hör av dig till stadsbyggnadsförvaltningen och diskuterar dina frågor med våra handläggare eller bygglovschef.

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Inventeringen av områden pågår och fler områden kommer till allt eftersom. De beskrivningar som tagits fram finns redovisade både som kartmaterial och som presentation på karlstad.se samt som folder. Innan ett område inventeras för kulturmiljöprogrammet får varje fastighetsägare ett brev hem, vi gör även en nyhet på vår web och har dessutom gjort inlägg på kommunens facebooksida. Vi beklagar att du inte haft möjlighet att ta del av denna information.

När det gäller att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det en individuell bedömning för varje byggnad. Bara för att två byggnader ligger i samma område innebär det inte att de har samma kulturhistoriska värde. Vid bygglovsansökan görs därför en individuell bedömning för den byggnad ansökan gäller.

Vid bygglovsansökan görs också en grannehörande och det är då de grannar som har tomtgräns mot det planerade bygget som hörs då det är de som har rätt att överklaga eventuellt bygglov. Om inga grannar inkommer med klagomål mot planerna kan en handläggare bevilja bygglov även om bygglovet avviker från detaljplanen. Finns det invändningar mot lovet är det stadsbyggnadsnämnden som fattar besluten. En avvikelse från detaljplanen kan accepteras om avvikelsen följer detaljplanens syfte. Dessa möjligheter och begränsningar regleras av plan- och bygglagen.

När det gäller att handläggare skulle påverkas genom vänskapsförhållanden är det något som vi motverkar genom att bygglovsärenden bedöms och hanteras av en grupp av handläggare. Skulle någon befaras vara jävig finns andra tjänstepersoner som då får ansvara för ärendet. Många bygglovsärenden beslutas av stadsbyggnadsnämnden och även här finns rutiner för hur jäv hanteras. Din oro på den här punkten ser vi som en allvarlig anklagelse som vi behöver utreda. Det kan vi dock inte göra förrän du kontaktat oss.

Återigen, vi beklagar att vi inte haft möjlighet att ge dig det bygglov du ville ha och vi förstår din frustration. Förhoppningsvis har det här rätat ut några av frågetecknen.

Erik Nilsson (KD)

ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Alan Schürer

stadsbyggnadsdirektör

Så här jobbar Värmlands Folkblad med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.