Debatt: Sov Fredrik Larsson (M) på förra regionfullmäktige?

Debatt
PUBLICERAD:
Mammografiavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad borde kompletteras med en mammografibuss, menar debattören.
På senaste regionfullmäktige i början av juni, lämnade jag in en motion för Sverigedemokraterna om införandet av en mobil mammografi i Värmland. Men att döma av inte minst Fredrik Larssons (M) reaktioner efteråt, undrar jag om han ens var vaken under fullmäktige. Det skriver sverigedemokraten Anders Skogberg.

Värmlänningar, det är dags för maktskifte i Region Värmland! Att ha det ledande regionrådet, regionstyrelsens ordförande moderaten Fredrik Larsson, sovandes på senaste regionfullmäktigemötet (8 juni 2022), är väl knappast förtroendeingivande. Jag finner detta som den enda rimliga förklaringen till hans agerande.

Jag, Anders Skogberg, som regionfullmäktigeledamot och ledamot av Hälso- och sjukvårdsnämnden, lämnade in en motion på senaste regionfullmäktigemötet som nu kommer att behandlas av just Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Motionen blev godkänd i början av mötet till att beredas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Eftersom den först nekats att anmälas av presidiets ordförande centerpartisten Jane Larsson, varvid jag var upp i talarstolen och pläderade att motionen skulle få anmälas var det helt omöjligt för oppositionsrådet att missa motionen om han inte sov.

Motionen antogs enligt protokollet med rubrik ”§ 70 Anmälan av motion av Anders Skogberg (SD) om mobil mammografi”. Notera att det enda medborgarförslag som registrerades på det mötet var ”om avgiftsfri parkering efter att fel uppstått i betalsystemet”.

Region Värmland erbjuder idag de kvinnliga invånarna i Värmland mellan 40 och 74 år en frivillig hälsoundersökning med mammografi vartannat år på mammografiavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Det anser Sverigedemokraterna inte vara tillräckligt för de som bor utanför centralorten.

Därför motionerade Sverigedemokraterna för införandet av ett mobilt mammografiteam som bokar lokala undersökningar för kvinnliga medborgare som bor utanför Karlstad. Detta skulle medföra att undersökningarna görs mer tillgängliga, bland annat för kvinnor på äldreboenden. Med stor sannolikhet skulle fler kvinnor kunna välja att gå på dessa undersökningar än tidigare.

”Om kvinnorna inte kommer till undersökningarna, så får undersökningarna komma till kvinnorna.”

Förslaget skulle innebära både en kostnads- och tidsbesparing genom att slippa ta sig till Karlstad. Det är självklart att ett mobilt mammografiteam som kommer verka lokalt i hela Värmland är helt i överensstämmelse med regionens ambitioner om en god och nära vård, för att inte tala om de miljömässiga fördelarna.

En mycket bra motion sett till kvinnor i regionen med avseende på följande fakta: Bröstcancer stod hos kvinnor (år 2012) för 25,1 procent av alla cancer-insjuknanden och 14,7 procent av cancerdödsfallen. Prognosen vid bröstcancer varierar mycket beroende på spridning och tidpunkt för upptäckt.

Mammografi har visats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50 procent för de som undersöks. I Värmlands län bor 59 953 kvinnor i åldern 40-74 år.

Är motionen för kvinnorna samhällsviktig information? Ja det tycker i alla fall jag! Därför sände jag redan två dagar efter mötet motionen till redaktörerna för NWT, VF, AN, samt P4 Värmland.

Till min förvåning var samtliga emot att publicera information om motionen från Sverigedemokraterna, regionens tredje största parti och ett starkt oppositionsparti. Istället valde de att inte nämna ett ord om denna samhällsinformation. Deras demokrati i den ”tredje statsmaktens” korridorer.

En vecka efter att mina mejl skickats till media, kunde man se en artikel om ett medborgarförslag gällande mobil mammografi som förstasidesnyhet i NWT. Döm om min förvåning. Förslaget i fråga blev aldrig inlämnat på regionfullmäktigemötet då SD:s mammografimotion godkändes. Därmed fanns det möjlighet att författa ett motionsliknande förslag…

Sov regionrådet eller…?

Ytterligare två dagar senare tar P4 Värmland upp medborgarförslaget, där regionrådet Fredrik Larsson, som inte sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden, får kommentera det. Eftersom han sov på fullmäktigemötet nämner han naturligtvis inte att det redan finns en motion från SD som är under behandling och att medborgarförslaget därmed inte fyller någon funktion.

Till NWT och P4 Värmland: Bättra er och i fortsättningen, fungera som oberoende part i politiken och förmedla viktig samhällsinformation oavsett om den råkar komma från SD!

Till Fredrik Larsson: Sov inte då SD lämnar in motioner! Det kan straffa sig!

Till kvinnliga väljare: SD har mycket bra kvinnlig sjukvårdspolitik! Syna oss och rösta rätt i valet!

Anders Skogberg (SD)

Ledamot i Regionfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.