LEDARE: Kaka på kaka när Hagfors arvoderar kommunalrådet

Ledare
PUBLICERAD:
Vad som länge varit självklart i andra kommuner, har inte varit det i Hagfors. Rimligt att det nu rättas till.

Det är en helt självklar praxis i praktiskt taget alla svenska kommuner. Heltidsarvoderade kommunal- och oppositionsråd – i den utsträckning det finns såna – får ett fast arvode och inget extra för de sammanträden de deltar på som en del av det uppdraget.

Numer brukar kommunal- och oppositionsrådsarvoden på ett eller annat sätt kopplas till, eller i alla fall jämföras, med riksdagsledamöternas arvoden. En anledning är väl att göra det nästan övertydligt att det handlar om ett uppdrag där arbetsinsatsen inte är tidsbestämd. Det är inga 40-timmarsveckor – och det är inte 08–17 måndag till fredag.

Är man riksdagsledamot eller kommunalråd, ja då är man det även en lördagseftermiddag eller på midsommarafton. För detta får man ett fast och rätt generöst arvode som ska täcka rubbet.

För lilla Hagfors kommun är arvodet väldigt högt till och med. Inte minst med tanke på att den förtroendevalda med näst högst arvode, Individ- och omsorgsutskottet, ordförande, knappt har en fjärdedel av det arvodet och oppositionsrådet bara bedöms vara värd en femtedel i de uppdaterade arvodesregler som antas.

Ändå är det inte riktigt hur Hagfors kommun hittills skött det. Där kan kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens enda heltidsarvoderade politiker, enligt arvodesreglerna fortfarande kräva ut sammanträdesarvode. Som exempelvis kommunfullmäktige som sker på kvällar.

Förra kommunalrådet Åsa Johansson (S) kunde därmed få ut runt 50 000 kronor i ersättning under förra mandatperiodens fyra år – och sittande Jens Fischer (OR) på 3,5 år plocka ut 80 000 kronor extra.

Nu ändras arvodesreglerna i kommunen inför nästa mandatperiod och det är vettigt om än sent påkommet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.