Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Karlstad kan bättre - för alla Karlstadsbor

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se
Oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren, Socialdemokraterna Karlstad
Oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren, Socialdemokraterna Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ett delat Karlstad växer fram efter tre mandatperioder av moderatlett styre. Det lägger vi nu ett budgetförslag för att rätta till. För Karlstad kan bättre, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

Idag debatteras de olika budgetförslagen i Karlstads kommunfullmäktige. Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Vårt mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla. Marknaden och vinstjakten hör inte hemma i skola, vård och omsorg.

Det går bra för Karlstad, men inte för alla Karlstadsbor. Efter tolv år av moderatlett styre ser vi hur ett alltmer delat Karlstad växer fram. Vi vet att många trivs i Karlstad, men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller uppleva en tillräckligt bra välfärd.

Vi möter stressad vårdpersonal som springer efter minutscheman och vi kontaktas av förtvivlade föräldrar vars barn inte får tillräckligt med stöd i skolan. Så ska det inte vara. Särskilt inte när kommunen gör rekordstora överskott.

Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Det handlar om skillnader i inkomst, ohälsotal, betyg med mera.

Socialdemokraterna ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen – i hela kommunen.

Vi lägger förslag för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren och för en skola där alla elever får känna att de lyckas. Vi prioriterar resurser till fler lärare, som också får vara lärare. Vi satsar på elevhälsan, så vi får en elevhälsa värd namnet. Vi avsätter, som alltid, särskilda medel till barn och elever i behov av särskilt stöd. Socialdemokraterna föreslår alltid mer pengar till skolan än det moderatledda styret. Det kan Karlstadsborna lita på.

Ska man på allvar ta itu med segregationen, så måste man höja sysselsättnings- och självförsörjningsgraden bland utrikes födda. Vi avsätter medel för insatser för jobb och integration. Alla som kan jobba ska jobba.

Kulturen är en självklar del av välfärden och vi gör en satsning på ett särskilt ”kulturpaket” för att nå fler unga kulturutövare. Det är viktigt med en meningsfull, avgiftsfri fritid för barn och unga. Det är angeläget att stärka bibliotekens roll. Vi värnar fritidsgårdar och parklekar och fortsätter prioritera lekplatser.

Socialdemokraterna säger nej till fler privatiseringar inom vård- och omsorg. Vi strävar efter att återta verksamhet, som lagts ut på entreprenad, i kommunal regi. Vi lägger skarpa förslag för en förbättrad arbetsmiljö för den vårdnära personalen. Bland annat försöksverksamhet med tillitsbaserad styrning och budgetmedel för arbetsskor.

Vi ska öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya, gröna jobb.

Vi vill se fler etableringar som bidrar till klimatomställningen och som ger nya arbetstillfällen i hela kommunen. Som tidigare har vi därför 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat.

Socialdemokraterna är också tydliga med vilka investeringar vi vill prioritera de närmaste åren:

Nobelgymnasiet behöver byggas om till ett modernt yrkescenter. Vi vill utreda hur Bibliotekshuset kan omvandlas till ett kultur- och demokratihus och vi är tydliga med att vi vill se två badhus, ett på Sundsta och ett i Vålberg.

Nästa vårdboende bör byggas på Kronoparken, som idag helt saknar särskilt boende för målgruppen äldre. Skutbergsgården renoveras med inriktning mot barn och unga och motionscentralen renoveras med inriktning mot friskvård och hälsa.

Vallargärdets förskola och skola behöver upprustas de närmaste åren.

Det moderatledda styret kommer hävda att vi inte är ekonomiskt ansvarstagande, eftersom vårt budgetförslag bygger på ett resultatmål på en procent i stället för två procent. En skillnad på i storleksordningen 60 miljoner, pengar som vi framför allt budgeterar till grundskolan och gymnasiet.

Karlstads kommun har gjort rekordstora resultat under ett flertal år och vi har gjort flera försök att förstärka ekonomin i de nämnder som ansvarar för skola, vård och omsorg. Utan framgång. De rekordstora statsbidragen från den socialdemokratiska regeringen ska nå ut i verksamheterna. Bland lärare och elever i skolan och ut på ”golvet” i äldreomsorgen. Inte läggas på hög.

Karlstadsborna måste få välja. Vårt Karlstad kan bättre!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S), barn- och ungdomsnämnden

Christian Norlin (S), arbetsmarknads- och socialnämnden

Sofia Magnusson (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden

Lina Larhult (S), kultur- och fritidsnämnden

Maria Rydberg (S), miljönämnden

Monica Gundahl (S), vård- och omsorgsnämnden

Artikeltaggar

BudgetarDebattKarlstadKarlstads kommunKommunpolitikSocialdemokraterna