Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Bevara Hammarlundens skolskog!

Publicerad:
S, C, MP och V förespråkar ett dyrare och sämre alternativ för bygget av Hammarlundens nya högstadium, anser insändarskribenten.
S, C, MP och V förespråkar ett dyrare och sämre alternativ för bygget av Hammarlundens nya högstadium, anser insändarskribenten. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Forskning visar att storleken på utemiljöer har stor betydelse för barn och ungas välbefinnande och utveckling.

Närliggande parker och grönområden är viktiga kompletterande utemiljöer för skolor. Men i Hammarö kommuns ”norra alternativ” för byggnation av ny högstadieskola vid Hammarlunden kommer inte det uppfyllas eftersom det blir trångt med både F-6 och 7-9 ”bredvid” varandra och skogen blir obefintlig. Mycket lek sker i skolskogen idag både med och utan lärare. Om skolskogen placeras på andra sidan Lövnäsleden, kommer troligtvis spontanleken försvinna eftersom det då krävs att lärare följer barnen till skogen på andra sidan Lövnäsleden.

I barnkonsekvensanalysen som F-6 gjort står det tydligt att det inte är fördelaktigt med ett högstadium nära F-6, eftersom ytorna för eleverna krymper och blir betydligt mindre än Boverkets rekommendationer. Det förekommer idag kränkningar och det kommer med stor sannolikhet öka med ”norra alternativet”. Man kan inte ”säkerställa elevernas bästa i relation till lek, rekreation och vila”, om ytorna minskas på detta sätt enligt analysen. Enligt barnkonsekvensanalysen har norra alternativet fler negativa konsekvenser och är 20 miljoner dyrare, det finns heller ingen byggyta för eventuell utbyggnad. Hur kommer det sig att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet envisas med att vilja bygga en stor högstadieskola i skolskogen?

Enligt trafiksäkerhetsanalysen så finns en summa satt på 10 miljoner kronor för utbyggnad av gångtunnel, då får båda sidor om Lövnäsleden en mer säker väg att ta sig till/från skolan och det blir ändå 10 miljoner kronor billigare än norra alternativet.

Upptagningsområdet är störst på Lövnäs, Bärstad och Tynäs står det i analysen, med ökande användning av mopedbil kommer troligtvis elever bortanför Bärstad att använda något typ av fordon eller bli skjutsade. A-traktorer har fördubblats i användning på två år enligt kommunens undersökning och det kommer troligtvis inte bli mindre av dessa fordon. Detta kommer leda till mer trafik på Lövnäsvägen och även tyngre trafik på grund av alla varutransporter. Lämpligt vore då att ha skolan på södra sidan för att särskilja trafiken till F-6 och 7-9. Kommunen planerar att bredda Lövnäsvägen, vems mark kommer nyttjas?

Anneberg utökar med ytterligare två bostadsområden, med största sannolikhet är det många barn som flyttar till dessa områden och troligtvis cyklar eller går dom till skolan. Genvägen över Lövnäsleden kommer bli ännu värre med skola på norra sidan. Obegripligt att Miljöpartiet röstar på ”norra alternativet” och vill förstöra skolskogen för våra barn!

Hur kommer det sig att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill bygga ett DYRARE alternativ på en trängre yta med fler negativa konsekvenser för barnen?

En som värnar om naturen och barnen

Artikeltaggar

BärstadHammarlundenHammaröHammarö kommunInsändare