Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Det är dags att Karlstadspolitikerna tar Medborgardialogen på allvar

Publicerad:
Reporter Värmlands Folkblad
Värmlands Folkblad
redaktion@vf.se

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Medborgardialogen är mellan valen faktiskt ett av demokratins viktigaste verktyg, menar Stefan S Widqvist i en replik på Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilssons (KD) inlägg Widqvist kallar det demokratibrist när han inte får som han vill.

Erik Nilssons (KD) anser i sitt inlägg, att demokratin i Karlstad är fullgod och ”Att Widqvist upprepar att vi har bristande demokrati i Karlstad blir inte mer sant för han skriver det många gånger. Vi gör redan det han menar att han vill ska göras…

Vad var det då jag ansåg saknades och som Nilsson menar att det redan görs?

* En bra medborgardialog kräver att kommunen startar dialogen i ett tidigare skede med en vidgad grupp medborgare än det som nu formellt är stadgat i PBL, Plan- och bygglagen. Annars finns inte något reellt utrymme för påverkan från och inflytande av invånarna.

Görs det? Nix!

* Kommunen behöver visa sig villig att diskutera olika utformningar i förhållande till det egna förslaget och inte bara olika tekniska lösningar utifrån en redan bestämd huvudinriktning. Kommunledningen borde främja att olika alternativ presenteras och lägga resurser på att ta fram olika alternativ.

Görs det? Nix!

Nilsson skriver vidare, ”…men resultaten har inte överensstämt med hans önskan.” Detta var ett spännande påstående från Nilssons sida, eftersom jag inte framfört någon önskan utöver ovanstående som Nilsson påstår är åtgärdade. En nyfiken undran: Vad är det för beslut som Nilsson varit med och fattat vars resultat inte överensstämt med mina ”önskemål”?

Kan det vara så, att Nilsson menar att jag inte är överens med honom gällande den intensiva byggivern som Nilsson går i spetsen för? En förtätning av centrala Karlstad med 20 000 nya bostäder som håller på att förändra Karlstads karaktär.

För vad innebär egentligen en stadsplanering som i praktiken har fokus på social hållbarhet?

Det beklagliga är att Nilsson tycker att allt är i sin ordning, när han hänvisar kritiken av ”stadsplaneringen” till valdagen: ”Tycker man att det är dåligt med demokratin står det en då fritt att rösta på ett annat alternativ.”

Det var ju just detta som behövde diskuteras, nämligen hur demokratin formas i kommunens praktik under de fyra åren mellan valen. Maktkonflikten mellan den representativa demokratin och de olika graderna av medborgarinflytande som kan möjliggöras genom vidgade medborgardialoger, är uppenbarligen inte något Nilsson vill diskutera, när han skriver ”Något underskott av demokrati finns inte”.

Det vore tacknämligt om Kristdemokraternas främste företrädare, framöver upphörde med att huka sig bakom den egna mandatperiodens skyddsvall när strävan efter en fördjupad demokrati kommer på tal. För att kunna utveckla medborgardialogen krävs en annan typ av ömsesidighet mellan kommunledningen och invånarna i Karlstad än vad som nu är fallet.

Stefan S Widqvist

Artikeltaggar

DebattDemokratiErik NilssonKarlstad