Debatt: C och S i gemensamt utspel: Kommunerna gör arbetsförmedlingens arbete

Debatt
PUBLICERAD:
Arbetsförmedlingens närvaro runt om i länet är låg och tvingar kommunerna att ta mer ansvar än de borde behöva göra, menar debattörerna.
Foto: Pontus Lundahl/TT
I arbetsförmedlingens uppdrag ska arbetssökande och arbetsgivare få tillgång till en likvärdig service i hela landet. Med nedstängda kontor i många av länets kommuner är det istället kommunerna som måste ge stöd till arbetslösa. Ett stöd som egentligen borde ligga på staten, skriver företrädare för Centerpartiet och Socialdemokraterna i flera Värmlandskommuner.

Reformeringen av arbetsförmedlingen är ett stort haveri, som inte går att sopa under mattan. Allt fler är långtidsarbetslösa i Värmland trots att arbetslösheten minskar.

”En dysfunktionell myndighet har blivit ännu sämre” så beskriver Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi, reformeringen av arbetsförmedlingen i en debattartikel i Dagens samhälle.

Arbetsförmedlingens närvaro med kontor är ett minne blott i många kommuner. Idag kan inte den som vill söka ett jobb vända sig till myndigheten. I många kommuner står lokalerna helt tomma, de har ersatts av statliga servicekontor.

I arbetsförmedlingens uppdrag ska arbetssökande och arbetsgivare få tillgång till en likvärdig service i hela landet. För att lyckas med detta trots nedstängda kontor så skulle arbetsförmedlare närvara i kommunerna för att träffa sina klienter på plats – så har dock inte varit fallet.

Redan innan M, KD- budgeten 2019, som innebar stora besparingar och nedlagda kontor var det uppenbart att arbetsförmedlingen behövde reformeras. Matchningen mellan företagens behov och jobbsökande behövde förändras vilket våra partier slog fast i Januariavtalet.

Kommunerna har tidigare samarbetat med arbetsförmedlingen, nu förväntas de samarbeta med hundratals matchningsföretag. Samverkan mellan dessa och kommunerna fungerar på olika sätt vilket inte är optimalt, det skapar osäkerhet och oreda vilket inte alls är tanken med reformeringen av arbetsförmedlingen.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, tycker 9 av 10 kommuner att arbetsförmedlingen gör för lite. Och 95 procent av kommunerna anser att de själva ger stöd till arbetslösa som egentligen borde ligga på staten.

Kommunerna gör arbetsförmedlingens arbete utan någon ekonomisk kompensation. Sedan nedmonteringen har arbetsförmedlingen minskat framgångsrika ekonomiska stödinsatser till arbetslösa som exempelvis extratjänster och introduktionsjobb.

Kommunerna står och stampar i väntan på en tydlig styrning av arbetsförmedlingen, detta samtidigt som listan på antalet långtidsarbetslösa blir längre. Våra värmländska kommuner behöver betydligt bättre resurser. Vi behöver ett koordinerat system och ekonomisk kompensation för att göra de arbete som arbetsförmedlingen inte gör.

Åsa Johansson, Socialdemokraterna i Värmland

Anna Lena Carlsson (C), Torsby

Peter Jonsson (S), Torsby

Kenneth Bengtsson (C), Kil

Anders Johansson (S), Kil

Kristina Lundberg (C), Sunne

Tobias Eriksson (S), Sunne

Stellan Andersson (C), Hagfors

Tomas Pettersson (S), Hagfors

Anette Eriksson (C), Årjäng

Daniel Schützer (S), Årjäng

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.