Debatt: Här hittar du svaren på dina frågor, Mats Broberg

Debatt
PUBLICERAD:
Dag Nyström (C), ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Torsby
Foto: Daniel Olausson
Mats Broberg, De Oberonde I Torsby, efterlyser i sin debattartikel Hur tänker Dag Nyström (C) spara fyra miljoner inom skolan i Torsby? svar. De svaren framgår redan av protokoll från Barn- och utbildningsnämnden i mars, skriver centerpartisten Dag Nyström.

Hej Mats!

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har en ram fastställd av kommunfullmäktige att utgå ifrån när budgetarbetet görs, det görs aldrig någon ”automatuppräkning” av pris- och löneökningar.

Utifrån ramen gås verksamheterna igenom och i slutänden kommer vi fram till ett resultat som i årets fall var ett underskott på 10 miljoner. Därefter börjar arbetet med vardagsrationaliseringar, det arbetet är oerhört viktigt. Vi ska använda våra skattepengar ändamålsenligt och väl.

Inför 2023 tror sig verksamheterna kunna spara 4 miljoner kronor utan allt för allvarlig påverkan på kvaliteten. Nedan följer en beskrivning på vart kostnadsanpassningarna skall verkställas, saxat från BUN:s protokoll 2022-03-31.

Kostnadsanpassningar på 4 miljoner kronor bedöms som möjligt att genomföra under 2023. Åtgärder som det kommer att arbetas med är att se över visstidsanställningar genom effektivisering av organisationen och att inte behöva återbesätta tjänster fullt ut när personer i organisationen slutar. Nytt systemet för elevadministration samt ny lärplattform innebär också en minskning av de fasta utgifterna.”

Återstoden av budgetunderskott valde sed BUN att äska hos kommunstyrelsen i den budgetberedning som görs varje år. Sedan kommunstyrelsen sammanställt alla önskemål antas budgetförslaget av kommunfullmäktige.

I BUN:s fall innebär det en ramökning på 6 miljoner för 2023 och framåt, ramökningen täcker större delen av löneökningarna men inga kostnadsökningar.

Parallellt med att hantera budgetar pågår arbetet med att anpassa/förbättra verksamheter och så kostnadseffektivt som möjligt.

Barnomsorgen är ständigt under lupp eftersom den förändras snabbast, i tätorten stängs och öppnas verksamhet där så behövs.

Under fjolåret försökte vi att lösa barnomsorgsfrågan i Vitsandsområdet med en dagbarnvårdare, då antalet barn inte räckte till för en förskoleavdelning, något som tyvärr inte gick i lås. Nu ser barnantalet ut att öka igen så vi vill nu titta på förskolelösningar i området, vilket naturligtvis påverkar ekonomin.

Skolnedläggningar är ingen universallösning, och inget vi planerar för.

Men vi kan heller inte sitta still i båten utan måste alltid jobba för en hög kvalitet och god tillgänglighet i hela Torsby kommuns skolverksamhet.

Dag Nyström (C)

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Torsby kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.