Insändare: Sverige behöver en socialistisk politik

Insändare
PUBLICERAD:
Rejäla satsningar på skola, vård och omsorg är en av flera punkter som bör prioriteras i ett samarbete mellan S och V, anser insändarskribenten.
Foto: Janerik Henriksson/TT
SAP måste gå åt vänster och samarbeta med Vänsterpartiet. Följande punkter bör gälla.

Sverige behöver en radikal skattereform med skatt på förmögenheter, arv, gåvor och fastigheter. Värnskatten borde återinföras.

Satsa på sol, vind, vatten- och vågkraft. Avveckla den farliga kärnkraften.

Vi borde införa ekonomisk demokrati.

Ekonomisk demokrati handlar om kollektivt agerande som vänsterradikalt fördelar ekonomisk makt och ekonomiska resurser i samhället.

Ekonomisk demokrati handlar om politiskt inflytande, fackligt inflytande, konsumentinflytande samt kollektivt ägande.

Det kollektiva ägandet kan vara statligt, regionalt, kommunalt, kooperativt, via kollektiva löntagarfonder och andra kollektivt ägda fackliga fonder.

Privatiseringar borde bekämpas på alla håll. Det privata ägandet leder till maktkoncentration, utsugning, enorma ekonomiska och sociala klyftor och svält.

Stoppa alla vinstuttag ur välfärden.

Det krävs kraftig satsning på vård, skola, omsorg och socialtjänst.

Det behövs kraftigt höjda pensioner för de som har lägst.

Det behövs en politik för arbete åt alla.

Las får inte försämras för löntagarna.

Absolut nej till alla marknadshyror.

Stora bostadshus borde ägas av kommuner eller kooperationen.

Förbjud offentlig upphandling från företag som saknar kollektivavtal. Allt arbete i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal.

Det krävs kraftig satsning, för att förbättra arbetsmiljön.

Stoppa delade turer.

Mikael Andersson i Karlskoga

Vänstersocialdemokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.