Debatt: MP behöver jobba för en grön kompetensomställning

Debatt
PUBLICERAD:
I helgen håller Miljöpartiet valupptakt i Karlstad, då bör de prata om kompetensomställning menar debattören.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Välkomna miljöpartister till Karlstad och ett av de kommande fyra årens viktigaste möten. Det är nu ni ska staka ut de viktigaste frågorna att driva i valet. Låt oss berätta om en av de viktigaste frågorna för Unionens nära 700 000 medlemmar, skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder inför Miljöpartiets valupptaktsdagar i Karlstad i helgen.

Industrins processer måste ställas om och transporterna kraftigt minska sin klimatpåverkan för att vi ska nå klimatmålen. Svensk industri är långt framme i sitt hållbarhetsarbete och det ger oss konkurrensfördelar på global nivå.

Med den gröna omställningen av industrin följer även en kompetensomställning för långsiktigt hållbara jobb. Det är först när de här två samspelar som vi kan lyckas med så väl klimatmål som fortsatt stark konkurrenskraft.

Industrins gröna omställning ställer krav på produkter, processer och affärsmodeller med lägre miljö- och klimatpåverkan vilket påverkar både investeringar och kompetenskraven. Klimatomställningen är i allra högsta grad en facklig fråga. Vissa jobb kommer att försvinna, andra att förändras och nya tillkommer. Med den här omställningen följer nya krav på kompetens.

Arbetsmarknadens parter i form av PTK, LO och Svenskt Näringsliv har tagit sitt ansvar och gemensamt kommit fram till kanske den största förändringen på svensk arbetsmarknad på 40 år. Trygghetsöverenskommelsen med möjligheterna till kompetensutveckling och omställning under arbetslivet är en enorm möjlighet för så väl individen som näringslivet.

Det är här ni politiker har en avgörande roll att spela. Nu är det er tur att fatta de nödvändiga besluten för att trygghetsöverenskommelsen ska kunna nå sin fulla potential.

Idag sitter inte nödvändigtvis individens anställningstrygghet i antalet arbetade år. Nu är kompetensen din trygghet på arbetsmarknaden. Men rätt kompetens tryggar även de svenska företagens möjlighet till utveckling, innovation och inte minst den nödvändiga och konkurrensmässigt fördelaktiga gröna omställningen.

Martin Linder, Unionen.

En färsk undersökning som Unionen har låtit Novus göra visar att av dem som vill kompetensutveckla sig vill majoriteten läsa på högskola och universitet. För att det ska bli möjligt och rimligt krävs ett antal förändringar.

• Fler korta kurser på högskolor och universitet

Antalet korta kurser har minskat de senaste 15 åren, Kurser som efterfrågas av yrkesverksamma. Högskolornas utbildningsutbud måste anpassa efter personer som befinner sig mitt i arbetslivet.

• Resurser för validering

Genom att tillgodoräkna sig kunskaper förvärvade i arbetslivet går det att korta ner utbildningstiden. Men det kräver att de blivande studenterna får hjälp med validering. Det är ett arbete som lärosätena idag inte får ersättning för vilket gör att arbetet prioriteras ner. Ingen ska behöva plugga kunskap de redan har.

• Högskolans resursfördelningssystem behöver förändras

Idag styr resursfördelningssystemet i huvudsak mot längre programutbildningar för yngre studenter. Lärosäten får mindre ersättning för yrkesverksamma som läser kortare kurser. Det behövs en långsiktig finansiering för att skapa ett kursutbud för arbetsmarknadens behov.

Nu behöver ni politiker fatta de viktiga besluten som möjliggör den nödvändiga gröna kompetensomställningen för så väl individ som näringsliv. Sverige behöver den för att fortsatt stå sig stark som kunskapsnation med konkurrenskraftiga företag och för att kunna fortsätta gå i bräschen för den livsviktiga klimatomställningen.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.