Debatt: Hur tänker Dag Nyström (C) spara fyra miljoner inom skolan i Torsby?

Debatt
PUBLICERAD:
Dag Nyström (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Torsby uppmanas svara på hur nämnden ska lyckas spara pengar.
Foto: Morgan Bäckvall
Är det med fler skolnedläggningar barn- och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström (C) ska klara en nämndbudget i balans, när kommunfullmäktige i Torsby nu klubbat en besparing för nämnden på fyra miljoner? Det vore klädsamt om vi fick svaret före valet, skriver Mats Broberg, De Oberoende i Torsby

Måndagen den 23 maj behandlade kommunfullmäktige i Torsby budget för 2023 - 2025.

Barn- och utbildningsnämnden har angett en kostnadsökning för 2023 med 10 miljoner kronor. Nämnden anger att inför och under 2023 kunna göra anpassningar motsvarande en besparing med 4 miljoner kronor.

Som kompensation för pris- och löneökningar behöver nämnden få ett tillskott med 6 miljoner kronor, vilket kommunfullmäktige även beslutar.

Min fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström (C) är: På vilket sätt ska nämnden minska sina kostnader för 2023 med 4 miljoner kronor?

Inför budget 2020 skulle också nämnden göra en besparing motsvarande 4 miljoner kronor. Då beslutades på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte att lägga ner Asped skola i Vitsand med skola och förskola.

Är det någon av kommunens skolor som kommer att läggas ner den här gången också? Eller hur ska nämnden annars kunna minska sina kostnader med motsvarande belopp?

Det vore klädsamt om Centerpartiets nämndordförande Dag Nyström (C) innan valet berättar hur han och hans nämnd tänker genomföra besparingen.

Mats Broberg

De Oberoende i Torsby

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.