Debatt: Vi kan inte fortsätta att leva som vanligt och tro att allt ordnar sig

Debatt
PUBLICERAD:
Batterifabriker räddar inte klimatet, menar debattören. Det gör bara en minskad konsumtion.
Foto: Axel Hilleskog/SvD/TT
Med små ändringar i vår vardag kan nästan alla minska sin konsumtion med minst en tiondel, menar debattören Annika Rullgård.

Nästan dagligen talas det i massmedia om den storskaliga satsningen på det som kallas den gröna industrin i Norrland och även på andra håll. Batterifabriker ska byggas både här och var.

Men jag undrar var den koldioxidfria energin som krävs för denna utbyggnad ska tas från, varifrån den koldioxidfria betongen och det koldioxidfria stålet ska komma. Den finns ju inte. Och var ska den energi och de råvaror som behövs för att bygga anläggningar för framtagning av koldioxidfria produkter för att bygga nya vindkraftverk hämtas? Jag ser det som en ond spiral.

På Sveriges Radios hemsida finns en uppgift om att utsläppen av koldioxid måste halveras till 2030 men hur mycket ökar de genom alla utbyggnader inom vad som benämns den gröna industrin?

Ökningen av koldioxid i luften måste omgående upphöra och vändas till en minskning om klimatförändringarna ska kunna hejdas. För att minska koldioxidökningen finns ett enkelt sätt utan kostnader. Ett sätt där i princip alla kan bidra och samtidigt spara pengar.

Med få undantag kan var och en av oss minska sin konsumtion, sätta som mål att minska sin konsumtion med åtminstone 10 % genom att ändra lite i sin vardag. Det går att minska mer än 10 % på konsumtionen av köttprodukter och mjölk. Alla kan välja att sluta att köpa livsmedel som fraktats långa sträckor.

Förbrukningen av bilens drivmedel minskar avsevärt om hastigheten sänks från 90 km/tim till 80 km/tim. Ännu mer sparas om den sänks från 120 km/tim till 110 km/tim och än bättre om den sänks till 100 km/tim. Att minska på bilåkandet, oavsett drivmedel, minskar koldioxidutsläppen samtidigt som sannolikt både fossila bränslen och el går ner i pris.

Färre inköp av kläder och heminredning hjälper också till att hejda ökningen av koldioxid i atmosfären.

Det går inte att fortsätta att leva som hittills och tro att allt ska ordna sig bara vindkraften byggs ut, att stora batterifabriker byggs och att det tillverkas tillräckligt många eldrivna bilar samt att tillverkningen av stål och cement blir koldioxidfria. De folkvalda måste inse att tillväxten måste upphöra för tillväxt måste bli nerväxt.

Ska klimatförändringarna och miljöförstöringen kunna hejdas måste alla här och nu ta sitt ansvar och ändra sina konsumtionsmönster. Hur stora satsningar som än görs på industri som kallas koldioxidfri i Norrland och annorstädes är vi färd med att såga av den gren vi och allt annat levande sitter på.

Annika Rullgård

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.