Debatt: Värmländska satsningar viktiga för hela Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S), regionala utvecklingsnämnden.
Idag saknas viktiga satsningar på värmländska vägar och järnvägar i Trafikverkets förslag på Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Detta är ett stort problem för Värmland, men även för hela Sverige, skriver Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S), regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Investeringar i infrastruktur är en generator för tillväxt, relationer och möjligheter. De påverkar allt från bostadsbyggande och kompetensförsörjning till godsflöden för vårt globala näringsliv. Var satsningarna läggs påverkar helt klart förutsättningarna för människorna och företagen i Sverige. På så sätt finns det vinnare och förlorare.

Från Värmlands sida är vi kraftigt oroade över att, för Värmland och Sverige, viktiga satsningar inte prioriteras i Trafikverkets förslag.

Trafikverkets ekonomiska ram är alltför snäv för att viktiga objekt ska få plats. Detta påtalade vi och andra värmländska representanter för regeringen i december efter att förslaget till planen presenterades.

Vi lyfte särskilt fram tre för Sverige och Värmland viktiga objekt som inte prioriterades i den nationella planen, trots att behoven av satsningar på dem är stora.

• Dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn, Värmlandsbanan, och därmed även påbörja arbetet för att kunna resa mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar. Sträckan dras idag dessutom med stora kapacitetsproblem och är Sveriges mest trafikerade enkelspår.

• Mötesseparering Töcksfors–Valnäs, E18, en olycksdrabbad flaskhals.

• Spårbyte, Fryksdalsbanan, ett läge som drabbas av stora störningar.

Om ingenting görs innebär det att problemen vi har med störningar och förseningar kommer att finnas kvar under en överskådlig framtid och att de till och med riskerar att förvärras. Det slår hårt mot Värmlands möjligheter till en god och hållbar utveckling.

Vi ser med oro att Trafikverket tvingas välja mellan underhåll, objekt i planen och investeringar inför framtiden. Vi behöver fråga oss vilket Sverige vi vill ha: Ett Sverige som kan möta framtidens – och nutidens – behov och utmaningar genom att skapa förutsättningar för näringsliv och tillväxt och för att vi ska kunna leva, bo, arbeta och bedriva verksamheter överallt.

Eller ett Sverige där vi slutat att bygga och anpassa inför framtiden, där viktiga länkar förblir brutna och där företagens och regionernas konkurrenskraft på sikt minskar. För oss är endast det första alternativet aktuellt.

Regeringen har flaggat för att det kommer att ske ändringar i det förslag som finns. Vad dessa består av är ännu oklart. Vi sätter vårt hopp till att regeringen väljer att lyfta in de viktiga satsningarna på järnvägar och vägar i den nationella planen.

Vi behöver få möjligheterna att utveckla hela Värmland i rätt riktning.

Stina Höök (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Åsa Johansson (S), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.