Debatt: Brist på yrkesutbildade - ett akut problem på svensk arbetsmarknad

Debatt
PUBLICERAD:
Blivande byggnadsplåtslagare från Nobelgymnasiet i Karlstad tävlade tidigare i år om en plats i SM-finalen i plåtslageri.
Foto: Tommy Andersson
Som förtroendevalda socialdemokrater är vi givetvis mycket stolta över att Karlstads kommun står värd för Yrkes-SM 2024. Ett bra tillfälle att uttrycka stolthet men också rikta ljuset på behovet av att både kommunen och regionen växlar upp sitt arbete inom kompetensförsörjningen, skriver Anders Tallgren och Sofia Magnusson, Socialdemokraterna i Karlstad.

En av Socialdemokraternas prioriteringar inför valet är att öka takten i klimatomställningen för att skapa framtidens nya jobb.

Yrkesutbildningen kommer att spela en viktig roll i det arbetet. Nobelgymnasiet i Karlstad är redan idag ett attraktivt varumärke och en stolthet för Karlstads kommun. Ett viktigt utbildningscenter för ungdomar och vuxna som ska utvecklas i ett växande Karlstad och Värmland. Nu behöver Nobelgymnasiet rustas för att bli ett modernt och innovativt yrkescenter 2.0 och det kan inte vänta!

I Karlstad vill vi locka ännu fler att läsa en yrkesutbildning och för att bli ännu mer attraktiv behöver vi forma ett modernt yrkescentrum som är väl dimensionerat, med ny teknik och med god arbetsmiljö för både elever och personal. Nära samverkan med relevanta branscher är viktigt i utformningen av ett modernt yrkescentrum.

Anders Tallgren och Sofia Magnusson, Socialdemokraterna i Karlstad.

Samverkan mellan kommunerna i länet och regionen behöver fortsätta att utvecklas rörande kompetensförsörjningen. Ett viktigt steg tas när de värmländska kommunerna inom kort undertecknar samverkansavtalet inom yrkesutbildning för vuxna. Genom att göra gedigna regionala kompetensförsörjningsanalyser kan vi få en god bild av arbetsmarknadens behov för att kunna planera och dimensionera utbildningar för de kompetenser som företag och näringsliv i Karlstadsområdet och Värmland behöver.

Precis som svenskt näringsliv, teknikföretagen och fackförbunden ser vi socialdemokrater också mycket positivt på att allmän behörighet till universitet nu återinförs för yrkesprogrammen, vilket kommer att öka attraktiviteten. Vi ser också positivt på lagförslaget att behoven på arbetsmarknaden i högre utsträckning ska styra utbudet av gymnasieutbildningar, tillsammans med elevernas intresse.

Brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft är ett av de största och mest akuta problemen på svensk arbetsmarknad i dag. Det behövs fler skickliga rörmokare, elektriker, undersköterskor och barnskötare. Samhället står också inför en grön omställning som kräver att vi utbildar fler som vill och kan arbeta i industrin, i transportsektorn och i energisektorn, som är centrala om vi ska uppnå ett hållbart Sverige.

Befintliga företag ska ges möjlighet att växa, erbjuda jobb och vara konkurrenskraftiga. Framtiden bygger vi också genom att nya gröna företag, innovationer och människor med framtidstro söker sig hit till vårt län.

Om vi ska kunna växla upp den gröna omställningen, om vi vill behålla en hög kvalitet i vår gemensamma välfärd, om vi vill vara ett attraktivt län för framtida generationer behöver vi satsa på det som är grunden: utbildning och jobb till alla. Alla som kan jobba ska jobba.

Högkvalitativ yrkesutbildning för såväl ungdomar på gymnasiet och för vuxna som vill växla om i yrkeslivet samt för nyanlända är en nödvändighet för en region som vill bygga en stark välfärd och sammanhållning - då behöver vi lägga i en extra växel för ett modernt yrkescentrum Nobel 2.0!

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.