Insändare: Stärk EU som det fredsprojekt det borde vara!

Insändare
PUBLICERAD:
Socialdemokratin borde stå fast vid kongressbeslutet om svensk alliansfrihet, skriver Stefan S Widqvist. På bild är statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist.
Foto: Anders Wiklund/TT
Krigsretoriken översvämmar oss från olika media dagligdax, där upprustning och militarisering är ledorden som strömmar ut från löpsedlarna. Miljarderna rullar till försvaret utan problem samtidigt som skola, sjukvård och omsorg är underfinansierade. Det tycks mig som om hotet mot mänskligheten och konsekvenserna av militariseringen inte är en fråga som våra politiker tar på nämnvärt allvar.

Sovjetunionen och Ryssland har en lång historia av aggressionshandlingar bl.a. Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968, Afghanistan 1979, Tjetjenien på 1990-talet, Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014… och nu har Rysslands angrepp på Ukraina skapat en instabil säkerhetspolitisk situation som följts av en högljudd krigsretorik som leder in oss i ett snabbspår till Nato.

Riskerna med ett Nato-medlemskap överväger dock dess påstådda fördelar. Ett medlemskap innebär att Sverige blir en del av ömsesidiga försvarsförpliktelser och ytterst hamnar under Nato-ländernas kärnvapenparaply underordnat Nato internationella politiska agenda. På både kort och lång sikt kommer den säkerhetspolitiska spänningen i Norden att öka och Östersjön kommer att förvandlas till ett konflikthav fyllt med kärnvapenbestyckade u-båtar och krigsfartyg från Nato och Ryssland.

Socialdemokratin borde stå fast vid sitt kongressbeslut om svensk alliansfrihet. För det finns ingen realism i att Ryssland skulle gå till angrepp mot Sverige. Inte ens militäranalytikerna anser att ett angrepp på Sverige är sannolikt. Ingen har på ett trovärdigt sätt kunnat förklara hur ett medlemskap bidrar till ett förbättrat säkerhetspolitiskt läge för Sverige, ej heller hur detta skulle bidra till mänsklig säkerhet för civilbefolkningen. Det vore minst sagt olyckligt om Sverige övergav en historiskt framgångsrik alliansfrihet som har bidragit till att stärka vår roll som medlarland och buffert i Nordeuropa. Sveriges tradition av fredsdiplomati är oförenligt med ett Nato-medlemskap. Medlemskapet skulle också i praktiken innebära att Sverige accepterar att misstänkta krigsbrott inte utredes av Internationella domstolen ICC. USA som har en dominerande ställning inom Nato har systematiskt vägrat att ratificera Internationella brottsdomstolen. Sveriges möjligheter att stå upp för och försvara en internationell rättsordning kommer att försvagas betänkligt.

Viktigt är, att EU kommer bort från Nato:s stormaktsagenda, vilket försvårar för EU att vara den fredsskapare som den borde vara. Det ekonomiska samarbetet har bidragit till att EU fungerat som ett fredsprojekt sedan dess bildande. Det är detta samarbete som möjliggör utvecklingen av en fredsorienterad säkerhetspolitik med fokus på mänsklig säkerhet med civilbefolkningen i centrum.

Min fråga till den socialdemokratiska ledningen är: ”Borde inte Sverige fortsätta vara en nation som sätter fredsbyggande processer i första rummet?”

Mycket vore vunnet om socialdemokratin i stället kombinerade sitt förtroendekapital som fredsmäklare med en strävan efter att Sverige utvecklar EU till det fredsprojekt det borde vara.

EU behöver bli en global fredsfrämjare som inte accepterar en återgång till ” kalla krigets” retorik och handlingar.

Sverige behöver inte Nato:s renodlade militärpolitiska allians som bäddar för krig och uppmuntrar krig som ”konfliktlösare”. Socialdemokratin och Sverige må i stället stärka en bred säkerhetspolitik inom och genom EU. En säkerhetspolitik bottnad i organisationens grundvalar om ett Europa för fred och samarbete, då EU skapades som ett svar på II:a Världskrigets vedervärdigheter.

För tio år sedan erhöll EU Nobels fredspris. Motiveringen för priset 2012 var att EU i 60 år bidragit till fred i Europa. Det är den vägen Sverige fortsatt bör främja genom att göra EU till ett allt starkare fredsprojekt.

Socialdemokratin väljer väg inom kort – välj då fredsprojektet EU och säga nej till Nato!

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.