Debatt: Skolornas musiksalar öppnas nu för fler i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Nu öppnas skolornas musiksalar för föreningslivet
Foto: JESSICA GOW / TT
På vårt initiativ öppnas nu kommunens musiksalar för föreningslivet och andra ideellt organiserade grupper. På samma sätt som gympasalarna varit öppna för idrottsrörelsen i årtionden, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Karlstad.

Detta efter en socialdemokratisk motion som fått ovanligt brett stöd. Först av fyra facknämnder och kommunstyrelsen och slutligen av ett enigt kommunfullmäktige. Visserligen finns det en del praktiska utmaningar som ska utredas vidare i detalj men den övergripande frågan om att öppna upp salarna finns det stöd för. Det är glädjande och vi vill tacka alla som stöttat initiativet.

Det här är en fråga om både kultur och hållbarhet. För Socialdemokraterna är kultur och fritid en självklar och viktig del av välfärden. Kultur är en drivkraft för såväl den enskilde individens som för samhällets utveckling.

En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande, demokratiskt samhälle. Vi driver frågan om att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Men vi vill också se en ökad kulturaktivitet på andra sätt bland barn och unga. Att spela musik, teater, sjunga och dansa stimulerar barns inlärningsförmåga.

Det får inte vara en ekonomisk fråga att delta i kulturverksamhet. Alla barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid, med både idrott och kultur, där man kan delta även med begränsad ekonomi.

För att få fler att testa på kultur och idrott så är det viktigt att trösklarna är låga. Där är närhetsprincipen och låga eller helst inga avgifter viktiga faktorer. Sedan tidigare har vi också föreslaget fler fritidsbanker, utökad idrottsskola och avgiftsfritt Sundstaläger.

Tillgängligheten ökar när fler får tillgång till musiksalarna.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Att nyttja kommunens befintliga lokaler är dessutom smart ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi behöver göra mer lokalt för att bidra till att lösa den globala klimatkrisen. Då är det bra att samnyttja lokaler så att man inte behöver bygga dubbelt och genom närhetsprincipen minskar resandet.

Samma tänk har varit rådande när vi drivit på för att öppna fler matsalar och mötesrum i skolorna för allmänheten och föreningslivet. Det gör också att det finns lokaler tillgängliga i hela kommunen. Att erbjuda föreningslivet goda villkor är också en demokratifråga. Vi vill se ännu fler mötesplatser där människor, föreningar och organisationer kan träffas och utvecklas.

Socialdemokraterna verkar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. En kommun för alla!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S), vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S), vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lina Larhult (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Maria Rydberg (S), vice ordförande miljönämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.