Insändare: Fjärrvärme eller bergvärme i Hammarös nya kulturhus?

Insändare
PUBLICERAD:
Skissen för Hammarö kulturhus.
Foto: Hammarö kommun
Har läst artikeln om Hammarö kommuns senaste projekt att bygga om kulturdelen inom Hammarlundens skola. Roligt! Här finns även skyddsrum!

Men, vad händer? Här finns alltså en väl fungerande fjärrvärmelösning vilket då projektet kan komma att ”riva” och gå över till en bergvärmelösning. Detta innebär att man ökar belastningen på ett vad man då kan läsa ansträngt elnät!

Den fjärrvärmeförsörjning som finns tror jag är ansluten till ett nät som alltså tar tillvara spillvärme från ”bruket” och Karlstads fjärrvärmenät som värms till största delen med avfall från skogen och sopor från hushåll m.m.

Visst kan bergvärmelösningen vara billigare i drift, men investeringar är initialt betydligt dyrare. Kan säkert räknas hem i någon LCC analys, men jag tycker att man ska väga in även andra faktorer! Drift och underhåll, livslängd rörliga delar m.m.

Om det är eventuell ”frikyla” man vill komma åt från bergvärmen, så kör kylmaskin med el från solpaneler som man kommer installera. Alltså ”frikyla”!

Nej! Använd fjärrvärme att värma lokaler där fjärrvärme finns! Vi kan inte köra fordon med fjärrvärme, men med elektricitet kan vi köra fordon, belysa vägar, driva fläktar pumpar med mera.

Kommunalt bör man väl även tänka på att fjärrvärme distribueras via ett kommunalt bolag, HEAB.

Kommuninnevånare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.