Debatt: Bara för att vissa saker fungerar bra så kan man inte luta sig tillbaka

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Ahl, Sans o Balans
Foto: Peter Bäcker, Peter Bäcker
Jan-Olof Hesselstedt menar i sin replik Något rätt måste vi ha gjort på Hammarö att vi inte lyfter fram något positivt med Hammarö. Vi påstår aldrig att allt är dåligt med Hammarö. Men bara för att vissa saker fungerar bra så kan man inte lutas sig tillbaka, skriver Anders Ahl, ordförande för partiet Sans o Balans i ett sista replikskifte.

För det första vill vi bemöta det som Hesselstedt påstår, nämligen vi anklagar V för att begå personangrepp. Detta skriver vi inte i vårt inlägg. Det må stå så i rubriken, men rubriken har inte vi satt.

Vidare skriver Hesselstedt att vi inte lyfter fram något positivt med Hammarö. Vår debattartikel handlade i huvudsak om belåningsgrad och exploatering inom Hammarö kommun. Då är det mycket svårt att hitta något positivt. Vi påstår aldrig att allt är dåligt med Hammarö. Men bara för att vissa saker fungerar bra så kan man inte lutas sig tillbaka.

Det som är dåligt, eller renat av katastrof, måste även det lyftas fram och åtgärdas. Det är givetvis positivt att det satsas på till exempel nya skolor och äldreboenden som behövs för att våra barn och äldre skall få det bra. Men vi får aldrig glömma varför vi behöver nya skolor, förskolor, äldreboenden och vägar som i sin tur leder till ökad belåningsgrad.

Huvudskälet är den fortlöpande exploateringen för att bygga nya bostadsområden. Våra naturområden minskar och belåningen ökar. Snart så finns det inte så mycket mark kvar att bygga kommunal verksamhet på. Därför vill vi ha så lite exploatering som möjligt inom överskådlig tid.

Det är bra att Vänsterpartiet bekänner färg och säger att man kan tänka sig fortsatt exploatering, om än i lugnare takt än det som sker nu. Vi ställer oss inte bakom ert förslag om hyresrätter på östra sidan av Hammarö. Den sidan är så gott som färdigexploaterad enligt oss. Däremot kan vi tänka oss hyresrätter i eller runt Skoghall centrum där naturområden inte exploateras. Dessutom blir det nära till lokal service och säkerligen billigare hyror.

Att vi ligger högt eller högst i rankningar vad gäller skola eller trygghet är givetvis positivt. Men, belåningsgraden ligger som en våt filt runt kommunen och sticker räntan iväg så måste vi skära ner på kommunal service vilket förmodligen leder till att vi tappar inom olika rankningar.

Sedan skall tilläggas att mätningar inte mäter allt. Även här är det förrädiskt att luta sig tillbaka. Ta till exempel frågan om drogsituationen som vi anser är ohållbar. Vi har drivit flera åtgärder mot drogerna men inte fått något gehör än. Missbruket går inte att vifta bort med en trygghetsrankning.

Som sagt, det finns gott om positiva saker som gjorts och som kommer att göras. Skärgårdsmuséet och satsningarna på Kilene är två goda exempel som vi ställer oss bakom. Men, på det demografiska och övergripande planet så finns det mycket kvar att önska och om inget görs här så kommer tyvärr den dåligt underhållna fyren att bli en träffsäker metafor för vår kommun.

Anders Ahl

Ordförande för Partiet Sans o Balans

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.