”Värmlandssamverkan tänk om”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Är inte det jobb vi gör värd den samma summan?! undrar en undersköterska på dagens insändarsida.
Foto: Bertil Ericson / TT
Värmlandssamverkan har lagt ett trevligt och bra förslag att ge sjuksköterskor i 24/7 vård ett lönepåslag med tvåtusen kronor mer i månaden utöver den förhandlade lönen. Detta för att locka mer sjuksköterskor att söka jobb inom "dygnet runt vården". Frågan är om ni inbillar er att det hjälper?!

De fick mer i lönekuvertet när de fick extrabonus för att de arbetar på obekväm arbetstid, dvs kväll/natt/helg, vilket borde vara en självklarhet att inse att det tillhör yrket med obekväm arbetstid redan innan man söker utbildning/jobb inom sektorn för vård. Hjälpte det att täcka personalfrånvaron på obekväma arbetstiden? Nej, inte det heller. Det lär att bli brist på undersköterskor i framtiden med den diskriminering ni återigen visar, diskriminering mot en yrkeskategori som inte vården kommer klara sig utan. All vårdpersonal gör allt som står i vår makt för att få till en god, omsorgsfull och patientsäker vård, det görs definitivt inte enbart av sjuksköterskor. Vet Värmlandssamverkan vad vi undersköterskor utför på ett dygn? Vet ni om att det är vi som ser till att patienterna får mat, personliga omvårdnad, mobiliserar, tar kontroller, blodprover, lägger om sår, ser till att material finns, lyssnar och stöttar både patienter såväl som kollegor, m.m,m.m.

På många avdelningar jobbar man i ett team med sjuksköterskan, vilket är uppskattat från båda håll samt det optimala för en patientsäker vård. Det är inte så ovanligt att en rutinerad sköterska går med en nyanställd undersköterska, eller tvärtom. Detta för att bibehålla en säkrare vård och för att tillåta den nyare att få bli trygg i sin yrkesroll. Är det mer värt det jobb som sjuksköterskan gör än undersköterskans?

Är inte det jobb vi gör värd den samma summan?! Värmlandssamverkan tänk om, innan det är för sent! Snart får sjuksköterskorna ta över allt det jobb som vi undersköterskor gör idag eftersom ni gör allt för att få bort vår yrkeskategori, tror ni att ni får mer sjuksköterskor då?! I så fall kan jag bara upplysa er om att det kan ni glömma. Ni gör er på detta vis av med kompetent personal med en mångårig yrkeskunnighet på detta diskriminerande sätt. Det finns ingen rim och reson i att en nyutexaminerad sjuksköterska ska tjäna lika mycket som en undersköterska som har 30 år i yrket. Den dag de jobbat lika länge är deras lön betydligt högre oavsett. Mitt råd är att tänk till nu, innan det går helt åt fanders med vården, gör om och gör rätt! Det finns bevisligen pengar inom Regionen. Låt all personal gå ner i arbetstid med bibehållen lön, då kommer allihop förhoppningsvis hålla fram till pensionen. På det sättet finns det också mer utrymme för den som vill, orkar, och har möjlighet att eventuellt jobba extra för att täcka upp vid eventuell sjukdom. Är övertygad om att fler skulle söka jobb med de förutsättningarna, det om något skulle locka fler till vården. Vi behövs allihop, oavsett yrkeskategori. Var och en är bäst inom sitt eget yrkesval. "Tillsammans blir vi starka".

Ställ inte våra yrkesroller mot varann, för det gör ni ännu en gång med denna diskriminering mot oss undersköterskor.

Trött på styrning utan relevans

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.