Hoppa till huvudinnehållet

Biobränslenas klimatnytta av tveksamt värde

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Är biobränslen en bra idé? frågar sig insändarskribenten.
Är biobränslen en bra idé? frågar sig insändarskribenten. Foto: Martina Holmberg / TT

Är biobränslen en bra idé? Alltfler ifrågasätter detta ”klimatsmarta” alternativ till fossila drivmedel, alltså bensin och diesel. Just nu är det biobränslenas högre pris som sätts under lupp.

Ett starkare argument mot biodrivmedel är att dessa släpper ut lika mycket växthusgaser som vanlig bensin och diesel. Biobränslevännerna hänvisar till att dessa utsläpp tas upp av växtligheten så småningom. Men eftersom det framför allt handlar om restprodukter från skogsavverkning, alltså grenar, toppar och sågspån, så tar det sedan många år innan nya träd hunnit kompensera. Den tiden har vi inte på oss.

Ju mer skog som får vara i fred och växa och ta upp en del av all den koldioxid som dagens fossilsamhälle spyr ut, dess större chans att klara framtiden för våra barn och barnbarn. Den skog som tål att avverkas kommer att vara avgörande i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Husbygge i trä, nya textilier, fossilfri plast, ja, uppfinningarna kommer att blomstra.

Det finns metoder att utnyttja skogens restprodukter, som är mer klimatvänliga än att framställa biodrivmedel. Många fjärrvärmeverk går alltmer över till att bränna skogsavfall. All förbränning av trämaterial alstrar koldioxid, och det gäller både bilars förbränningsmotorer och värmeverk.

Men när bilarnas utsläpp sprids okontrollerat ut i atmosfären, så kan i stället värmeverken fånga upp koldioxiden direkt ur skorstenen innan den försvinner ut i luften. Efter en kemisk procedur kan koldioxiden transporteras iväg i komprimerad form och lagras under havsbotten. Tekniken kallas Bio-CCS (Biogenic Carbon Capture and Storage) och kommer inom några år att kunna tillämpas i stor skala.

Eftersom nya träd sedan fortsätter att ta upp koldioxid så bidrar metoden till att minska halten växthusgaser i atmosfären. Enligt FN:s klimatpanel IPCC räcker det inte att snabbt minska alla fossila utsläpp, utan den här typen av negativa utsläpp blir också nödvändiga om vi ska klara Parisavtalets mål om max 2 graders temperaturhöjning. Det blir dyrt, men en ännu större nota kommer annars att belasta barnbarnen.

Skogens restprodukter räcker inte till både biobränslen och bio-CCS, och att öka skogsavverkningen är förkastligt ur klimatsynvinkel. Valet står mellan att bilarna får elda upp det värdefulla skogsmaterialet och låta avgaserna gå rakt ut i luften, eller utnyttja det som fjärrvärme och sedan ta hand om koldioxiden och begrava den under säkra förhållanden. Så politiker, låt förnuftet segra och inse att biodrivmedel är av tveksamt värde i klimatkampen.

Ingela Bollgren Hjertqvist

Klimatsvaret

Artikeltaggar

EkonomiInsändareMiljö