Debatt: Avståndet mellan väljarna och politiken är för stort!

Debatt
PUBLICERAD:
Det räcker inte med ett kommunval vart fjärde år för att upprätthålla demokratin, menar debattören.
Foto: Ulf Palm/TT
Kan vi minska avståndet mellan kommuninvånarna i Karlstad och de förtroendevalda politiska företrädarna i kommunen? Politikerna måste bli bättre på att ta hänsyn till kommuninvånarnas behov, önskemål och bästa. Inte besluta utifrån andra utgångspunkter, skriver Torsten Jarnstam, Karlstad.

De flesta håller säkerligen med att demokratin inte fungerar så värst bra idag. Vi väljare går till valurnorna vart fjärde år, men dess emellan har vi som väljare, inte något som helst inflytande och insyn i de politiska beslut som sker inom Karlstads kommuns olika nämnder, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Visserligen går det att komma åt föredragningslistor, men större beslut borde kommuniceras mer specifikt. De flesta politiska beslut, anser jag ”sker under radarn.”

I dag känner vi som bor i kommunen inte alls till vad som politiskt är på gång. Det borde vara angeläget för oss alla, kommuninvånare och politiska företrädare, att vi hittar en modell, som fungerar bättre utifrån ett demokratiskt perspektiv.

Ett första demokratiskt steg, är att de förtroendevalda redovisar vilka beslut som är på gång och därmed blir politiken mer transparant. Det är naturligtvis helt ohanterligt och inte heller önskvärt, att vi kommuninvånare ska vara delaktiga i alla politiska beslut. Men när det gäller större politiska frågor och framför allt de frågor som väcker stor och stark opinion, borde kommunens invånare få information om vad som är på gång och framför allt ta hänsyn till en stor och kraftig opinion.

Detta kan vara en bra början till mer demokrati inom kommunen. Då opinionen är stark mot ett tänkt beslut, borde vi medborgare och väljare få möjlighet att påverka det kommande politiska beslutet. Exempelvis genom folkomröstning, men då måste spelreglerna från början vara tydliga och inte som nu, att det är en pågående ”process” och ingen får komma med andra förslag.

De förtroendevalda måste besluta enligt folkets vilja. Annars är en folkomröstning helt meningslös!

Söndag 11 september 2022 går vi till valurnorna och lägger våra röster på de partier, som företräder den politik vi gillar. Alltså, de frågor vi upplever som allra viktigast inom vår kommun. Därför är det ett stort ansvar du som förtroendevald har under kommande mandatperiod fram till 2026. Att du alltid företräder oss väljare och inte tar beslut utifrån andra skäl.

Bra politiska beslut måste tåla domstolsgranskning. Gör de inte det, är det dåliga beslut. Påminner om att Skutberget, de olika beslut som avgjorts i Förvaltningsrätten och i Mark- och Miljödomstolen. Detta är en helt onödig kostnad för oss skattebetalare och skapar onödig misstro till politiken.

Du som förtroendevald, får aldrig glömma att du företräder oss väljare. Du har ett stort ansvar att vårda vår demokrati. Aktuellt nu i valrörelsen - en vädjan till partierna, lova inte mer än ni kan hålla. Det ni ska lova – är att ni alltid ska ta beslut utifrån kommuninvånarnas bästa.

Länge leve demokratin!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.