Debatt: Återinför styrelserna hos folkhögskolorna!

Debatt
PUBLICERAD:
Kyrkeruds folkhögskola.
Foto: Jens Magnusson
Effekten blev katastrofal när insynen genom de lokala styrelserna försvann från folkhögskolorna. Region Värmland gör bäst i att återinföra de lokala styrelserna, skriver Erik Forsberg, Sten Blomberg, Elisabeth Wennö, Anders Ajaxson och Staffan Svanqvist.

När folkhögskolorna 2007 fördes över från landstinget till kommunalförbundet Region Värmland valde man att avveckla alla de fem skolornas lokala styrelser. Därmed försvann allt lokalt inflytande och all lokal insyn i verksamheterna. Följden blev katastrofal för minst en av skolorna och har kostat skattebetalarna ett antal miljoner kronor, vilket har framgått av rapporteringen från en nyligen avslutad rättegång vid Värmlands tingsrätt.

Vårt recept: återinför de lokala styrelserna hos regionens folkhögskolor!

I höstas genomförde vi som har undertecknat denna debattartikel en studiecirkel som hette ”Kulturen och demokratin” i Karlstad, tillsammans med ytterligare fem studiekamrater. I korthet kom vi fram till att demokratin skulle må väl av att kommunens kultur- och fritidsnämnd tudelades, så att vi fick en separat kulturnämnd (= vårt huvudintresse) och en separat fritidsnämnd. Landets främsta kulturkommuner har det på det viset; Karlstad borde inte vara sämre.

I Karlstad och i många andra kommuner görs i år översyner av den egna organisationen med sikte på den nya mandatperiod som rycker allt närmare. Därför är det gyllene tider för ”översynskonsulter” just nu – i Karlstads kommuns fall kostar konsulten med dyr adress i Stockholm skattebetalarna 550 000 kr.

Också Region Värmland vill utreda sin organisation men nöjer sig med en konsult från Örebro för knappt 150 000 kr. Denna billigare penning behöver inte betyda att det utförda jobbet blir ett dugg sämre än om kostnaden hade varit en halv miljon, vill vi påstå.

Vi vill ge Örebrokonsulten ett ord på vägen. Bakgrunden är minst sagt allvarlig, nämligen den fängelsedom på två år och nio månader som Värmlands tingsrätt nyligen utdömde mot en före detta biträdande rektor vid Region Värmlands folkhögskola i Årjängs kommun, Kyrkerud.

Rättegången mot honom blottade häpnadsväckande förhållanden. De aktuella ”brottsåren” 2012–2015 hade denna skola en rektor som i genomsnitt fanns på plats en dag i veckan.

Skolan hade heller ingen egen styrelse, vilket regionens fem folkhögskolor hade haft fram till 2007. Då överfördes skolorna tyvärr från landstinget till det skakiga kommunalförbundet Region Värmland.

Hos detta kommunalförbund hamnade skolorna långt ute i periferin hos en föga intresserad regionstyrelse, som olyckligtvis blev styrelse för alla fem skolorna.

De skandalösa förhållanden som blottlagts genom händelserna på Kyrkerud, visar närmast övertydligt på faran med en långt driven centralisering inom en politiskt styrd organisation.

Vårt förslag, som vi hoppas att först konsulten och sedan regionpolitikerna seriöst vill lyssna på, innebär:

– att varje folkhögskola hos Region Värmland från och med nästa mandatperiod får en egen styrelse,

– att denna förändring betraktas som ett demokratiexperiment, som under mandatperioden noga följs och slutligen utvärderas av regionens demokratiberedning (= ingen konsultkostnad),

– att den administrativa enhet som kallas ”område folkbildning”, och som folkhögskolorna tillhör, därigenom kan reduceras så kraftigt att nuvarande chefstjänst för detta område kan plockas bort.

Det kan tilläggas att den sjätte av länets folkhögskolor, Geijerskolan i Ransäter med Geijersamfundet som huvudman, i obruten följd sedan 1952 har haft en egen, verksamhetsnära styrelse.

Erik Forsberg

Sten Blomberg

Elisabeth Wennö

Anders Ajaxson

Staffan Svanqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.