Insändare: Höj den allmänna pensionen!

Insändare
PUBLICERAD:
Dagens pensionssystem måste skrotas eller drastiskt förändras, skriver PRO Värmland.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vid PRO Värmlands årsmöte i Forshaga den 30 mars antogs ett uttalande om pensionssystemet.

Våren 2020 drabbades världen av en pandemi som drastiskt påverkat vårt samhälle. När den började klinga av och Sverige drog tillbaka de flesta restriktioner, kom nästa svåra världssituation. Rysslands brutala angrepp på Ukraina och miljoner med människor på flykt. Västvärldens berättigade sanktioner mot Ryssland bidrar till en världsomfattande ekonomisk kris som vi troligen bara sett början av.

Med en orolig omvärld går Sverige in i ett valår. Inför valet lyfter PRO tre prioriterade områden; pensioner, vården och omsorgen och tandvården.

Den viktigaste frågan är pensionerna med ett tydligt budskap ”Alla ska kunna leva på sin pension”.

Det är inte rimligt cirka 15 procent av dagens pensionärer lever med en pension som understiger 60 procent av Sveriges medelinkomst. Enligt EU:s definition lever mer än 300 000 pensionärer i vårt land i relativ fattigdom. Pensionssystemet levererar inte det som var den ursprungliga ambitionen. Därför kräver PRO att nuvarande pensionssystemet skrotas eller dramatiskt förändras.

Mer pengar måste tillföras i pensionssystemet. När beslutet om nuvarande pensionssystem beslutades skulle en arbetsgivaravgift på 18,5 procent tillföras. I dagsläget inbetalas bara 17,21%. En höjning upp till den tidigare fastlagda nivån skulle innebära en framtida ökning av den allmänna pensionen med 6,6 procent.

PRO kräver att den nuvarande så kallade bromsen tas bort! Bromsen innebär att vid svag tillväxt i ekonomin minskar pensionerna). Tas inte bromsen bort måste det finnas en gas som höjer pensionerna när vi har en god tillväxt.

Nuvarande pensionssystemet kommer inte att klara framtidens förväntningar. Enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar kommer en person född 2010 bara att få 40 procent av sin slutlön i allmän pension. Med en sådan bedömning kommer tilltron till pensionssystemet med all rätt att hotas. PRO har ett ansvar både för dagens och framtidens pensionärer.

I ett väl fungerande samhälle måste det finnas ett stabilt pensionssystem. Då duger det inte med en sluten pensionsgrupp som stänger ute delar av riksdagens partier från insyn och inflytande.

Arbetet med pensionerna skall vara öppet och transparent så att samhällsdebatten kan föras om pensionerna och vilka konsekvenser de får. När det gäller tjänstepensionen regleras den mellan arbetsmarknadens parter. PRO:s fokus ligger på den allmänna pensionen där riksdagsbeslut är avgörande för förändring när värdet urholkas. Det nuvarande pensionssystemet är ett lapptäcke där staten försöker lappa och laga för att rädda trovärdigheten mot dagens och framtidens pensionärer. Det finns för många exempel där förändringar påverkar andra faktorer i systemet, till exempel bostadstillägget så att det faktiska utfallet av den utlovade ökningen bara blir marginell.

Höj den allmänna pensionen!

PRO distriktet i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.