Debatt: Politiken duckar för Skutberget

Debatt
PUBLICERAD:
Kommunen tänker inte rusta upp Motionscentralen i år.
Foto: HP Skoglund
En skandal att Karlstads kommun inte avser att göra någon upprustning av Motionscentralen vid Skutberget till 50-årsjubileet den 10 september, menar Torsten Jarnstam som misstänker att Karlstadspolitikerna försöker avleda uppmärksamheten från Skutberget i årets valrörelse.

På SVT Värmland och Sverige idag har vi den senaste tiden kunnat se reportage om Skutbergets friluftsområde. Det är ingen roligt upplevelse att se dessa inslag. Bilder som visar förfallna byggnader, politiska företrädare som inte svarar på frågorna reportern ställer. De svar de politiska företrädare, som motvilligt ställt upp för intervju, svarar de väldigt krystat.

Karlstads kommun och de politiska företrädarna fortsätter att ducka för Skutbergets friluftsområde. Att man så långt det är möjligt, undviker att föra Skutberget på tal.

Min och många andras teori om anledningen till detta, är att politiken agerar under radarn och har något fuffens för sig. Det är någonting som kan klassas som en dragare som de troligtvis arbetar med. Med syfte att få fram en kommersiell aktör, när Muminplanerna nu farit åt fanders.

Eftersom de förtroendevalda envisas med att föra fram att Skutbergets friluftsområde behöver en dragare, är jag djupt oroad. Det är djupt tragiskt att påstå att Skutbergets friluftsområde behöver en dragare. Friluftsområdet på Skutberget är en dragare i sig självt, men det har inte de förtroendevalda förstått.

De förtroendevalda äger inte Skutbergets friluftsområde, det gör vi kommuninvånare. Politiken har endast till uppgift att på bästa sätt förvalta och utveckla området.

Det som också gör mig orolig, är att kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2019, fortfarande gäller - detaljplanen för temaparken och visionen för den västra delen av Skutberget. När kommunfullmäktige tagit ett nytt beslut att ”skrota” detaljplanen för temaparken och visionen, då först anser jag att vi kan andas ut.

Det är en stor skandal att Karlstads kommun inte avser att göra någon upprustning av Motionscentralen till 50-årsjubileet lördagen den 10 september. Vad jag förstår, avser kommunen inte att på något sätt uppmärksamma vår fantastiska Motionscentral på Skutberget.

Föreningen Skutbergets Wenner känner däremot ansvar och planerar för 50-årsfirandet.

Den blågröna majoriteten har vid en pressträff på Skutberget hösten 2021 fört fram att man söker pengar 2023 för upprustning av Motionscentralen och Skutbergsgården.

Men när kommer renovering igång kan man fråga sig och det är ett val dess emellan, så mycket kan förändras?

När det gäller Socialdemokraterna, så har de inför valet skapat en S-linje för Skutberget, men den stupade redan i kommunfullmäktige 9 december 2021, då de inte stöttade Karlstadpartiets motion om att arbeta fram en ny detaljplan för hela Skutberget.

Inför valet i september vill de politiska partierna utom Karlstadpartiet inte ha Skutbergsfrågan i valrörelsen, de vill fokusera på andra saker. För att kunna göra det, måste besluten om detaljplanen och visionen från kommunfullmäktige i december 2019 skrotas – annars är Skutbergsfrågan lika aktuell som tidigare och finns med i valrörelsen även 2022.

Länge leve demokratin!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.