Insändare: Skolfrukost för barnens bästa

Insändare
PUBLICERAD:
Elever som äter frukost presterar bättre, skriver Centerpartiet i Kristinehamn.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Dags att införa frukost till skolbarnen i Kristinehamns kommun!

Vi vet att elever äter frukost väldigt tidigt på morgonen, speciellt resande elever och barn som lämnas tidigt på fritids för att senare ta bussen eller gå till skolan. Särskilt äldre elever väljer bort frukosten hemma och skulle även välja bort frukost i skolan om den serveras innan skolan börjar. Därför tar vi in den i klassrummet under de första femton minuterna på första lektionen.

Utvärderingar som finns, visar att eleverna kom i tid till skolan i högre utsträckning och det blev lugnare i klassrummet ända fram till lunch. Dessutom upplevde både lärare och elever att kvarten då de åt frukost tillsammans på morgonen blev en stund då de kunde prata i stillsam ton med varandra. Det blev en uppskattad skillnad i hur de startade dagen.

Resultaten är entydiga. Elever som äter frukost i skolan presterar bättre, blir lugnare och skolkar mindre. Samtidigt minskar mobbningen. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering på både kort och lång sikt.

Skolmaten är viktig hela dagen. I en av fem kommuner serverar grundskolan frukost 3-5 dagar per vecka.

Genom att få möjlighet att äta i skolan blir barnen piggare, undervisningen flyter lättare och studieresultaten förbättras. Frukost i skolan ska inte ersätta frukosten i hemmet utan ses som ett komplement för barn som är morgontrötta, har lång resväg och hellre äter frukost med sällskap i skolan än ensam hemma. Frukosten är en investering i bättre arbetsmiljö för både lärare och elever.

Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Ingrid Gustavsson

Johanna Gustavsson

Källor: Arla

Läraren

Livsmedelsverket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.