Debatt: Populisten Anders Ahl och hans Sans o balans

Debatt
PUBLICERAD:
Jan-Olof Hesselstedt, vänsterpartist på Hammarö.
Anders Ahls debattinlägg Dåligt underhåll, dålig ekonomi och omoral - det saknas sans i Hammarö, är en uppvisning i populism, menar vänsterpartisten Jan-Olof Hesselstedt i en replik.

Vi hade nyligen en diskussion i Hammarö kommuns fullmäktige om tre olika motioner som syftade till att sänka kostnaderna för ”politiken” i kommunen. Motionerna var lagda av Sans o Balans (SoB). De avslogs då det inför nästa mandatperiod var bestämt att alla partier skall se över de ersättningar som finns. SoB visste att det var på gång.

Hammarö kommun ligger dessutom lågt i jämförelse med andra kommuner i riket avseende kostnaden för stöd till den politiska verksamheten, 30 kronor per invånare för 2020 i jämförelse med 42 kronor per invånare för jämförbara kommuner och 48 kronor per invånare för riket.

Det påvisades i fullmäktigedebatten att SoB bidrog till att den borgerliga alliansens idé om ett samhällsbyggnadsutskott med ett nytt 40-procentigt kommunalråd kunde genomföras. Dessutom öppnades för två platser i kommunstyrelsen, där Anders Ahl, ordförande för SoB, tog en. Totalt kostade det här närmare dubbelt så mycket som SoB:s förslag till nedskärningar på politiken.

SoB:s syfte med motionerna var något annat.

Man ville ge sken av att den politiska verksamheten kostar en massa pengar på Hammarö och skapa en falsk motsättning mellan politiker och människor i kommunen. Ett sådant agerande kallas populism.

Definition enligt Wikipedia: ”Populism avser vanligen ett förenklat förhållningssätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna "folket" och "eliten". Folket ses vanligen som bärare av "sunt förnuft".”

Det är så de tänker, de har till och med nästan tagit in det i partinamnet.

Nu har SoB genom Anders Ahl fått in en insändare i både VF och NWT där han gör ytterligare en uppvisning i hur populisten tänker. Det finns inget som är bra på Hammarö enligt artikeln. Han blandar friskt sådant som hänt för 12 år sedan med sådant som inte hänt än.

Pengar till drift blandas med pengar till kapital och viktiga samhällsinvesteringar. Han kritiserar en nödvändig men tillfällig skattehöjning som han själv var med att rösta igenom. Upplåning till att bygga skolor, förskolor och äldreboenden, där han också varit med om besluten, kritiseras. Befolkningsökningen skenar, skriver han. Den är strax under 100 personer/år de senaste 4 åren.

Han gör tummen ner för sin hemkommun. Här är allt dåligt och styret likaså. Det är bara Ahl och hans parti som vet hur man skall lösa samhällsekvationen.

Man får också till att partiet står för en moralisk resning, till skillnad från de andra. Han vill verka för minskad inflyttning i kommunen och så kan det bli om människor som är intresserade att bo här lyssnar på Anders Ahl. Tur för oss då att man inte verka lyssna till SoB utan söker sig ut till vår lilla skärgårdsö.

Vänsterpartiet vill att vi skall slå vakt om den jordbruksmark och de naturområden vi har! Friluftsliv i naturen är viktigt för oss. Därför vill vi se fortsatta satsningar på till exempel Kilenegården. Vi kommer inför valet att komma med konkreta förslag i dessa frågor.

En ordnad inflyttning är också bra för kommunen, det är ett skatteunderlag vi behöver för framtiden när lånen till de stora samhällssatsningar vi gör och gjort skall betalas. Men vi skall förstås vara på vår vakt mot överetableringar.

Anslaget i SoB:s artikel, den blinda svartmålningen, börjar farligt mycket likna det parti man kom ifrån strax efter förra valet, Sverigedemokraterna. Man måste nog bestämma sig vad för parti man vill vara i framtiden. Väljarna vill nog veta det.

Jan-Olof Hesselstedt, Vänsterpartist på Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.